Gå direkt till huvudinnehållet

Blöjdermatit

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Blöjdermatit är ett samlingsnamn för toxiska, inflammatoriska och eventuellt infekterade utslag i blöjområdet.
Förekomst:
Förekommer framförallt bland blöjbarn, men även hos personer med inkontinens som måste använda blöjor.
Symtom:
Klåda, sveda och obehag i blöjområdet.
Kliniska fynd:
Rikligt med eksematösa eller vätskande utslag i blöjområdet.
Diagnostik:
Typisk klinisk bild. Inga tilläggsundersökningar behövs.
Behandling:
Minska direkt hudkontakt med urin och avföring. Vid behov lokalbehandling med grupp 1-steroider, eventuellt lokalbehandling mot svamp.
  1. Shin HT. Diagnosis and management of diaper dermatitis. Pediatr Clin North Am 2014; 61:367. PubMed  
  2. Scheinfeld N. Diaper dermatitis: a review and brief survey of eruptions of the diaper area. Am J Clin Dermatol 2005; 6:273. PubMed  
  3. Atherton DJ. A review of the pathophysiology, prevention and treatment of irritant diaper dermatitis. Curr Med Res Opin 2004; 20:645. PubMed  
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Ove Bäck, professor emeritus och överläkare, Hudkliniken, Skånes universitetssjukhus
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim