Lichen planus

  • Definition:Lichen planus är en kronisk, inflammatorisk hud- och slemhinnesjukdom.
  • Förekomst:Relativt vanligt tillstånd med prevalens 0,3–4 %. Oral lichen planus drabbar medelålders kvinnor oftare än män.
  • Symtom:Tillståndet börjar ofta akut med starkt kliande platta papler, men kan också ha en mer långsam start med mindre uttalad klåda.
  • Kliniska fynd:Platta, polygonala papler, med diameter från några mm upp till en cm, vanligen på underarmens volarsida, låren, underbenen och/eller sakral-/glutealregionen. Munslemhinnan, genitalslemhinnan och naglarna kan också vara engagerade.
  • Diagnostik:Histologiskt prov och immunfluorescens kan skilja lichen ruber från andra lichenoida tillstånd.
  • Behandling:Symtomlindring med lokala steroider i första hand. De flesta har spontan tillbakagång av symtomen inom 1–2 år.

Basfakta

Definition

  • Lichen planus är en kronisk, inflammatorisk hud- och slemhinnesjukdom.1
  • Långvarig, ofta kraftigt kliande hudsjukdom som i det tidiga förloppet präglas av små kantiga, platta papler.
  • Det är också vanligt att slemhinnorna är engagerade, och det visar sig ofta som vita fläckar och ränder på insidan av kinderna.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.