Gå direkt till huvudinnehållet

Lichen planus

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Lichen planus är en inflammatorisk hud- och slemhinnesjukdom.
Förekomst:
Prevalensen kutan lichen planus är 0,2–1 %. Kvinnor drabbas något oftare än män, vanligen i medelåldern.
Symtom:
Tillståndet börjar ofta akut med starkt kliande platta papler, men kan också ha en mer långsam start med mindre uttalad klåda.
Kliniska fynd:
Platta papler, med diameter från några mm upp till en cm, vanligen på insidan av handleder eller på anklar. Även lichen planus på bålen eller mer generaliserat utslag förekommer. 
Diagnostik:
Histologisk undersökning kan skilja lichen ruber från andra lichenoida tillstånd.
Behandling:
Symtomlindring med lokala steroider i första hand. De flesta har spontan tillbakagång av symtomen inom 0,5–1 år.
  1. Usatine RP, Tinitigan M. Diagnosis and treatment of lichen planus. Am Fam Physician 2011; 84: 53-60. PMID: 21766756 PubMed  
  2. Boch K, Langan EA, Kridin K, Zillikens D, Ludwig RJ, Bieber K. Lichen Planus. Front Med (Lausanne). 2021 Nov 1;8:737813. doi: 10.3389/fmed.2021.737813. PMID: 34790675 PubMed  
  3. Eisen D. The clinical features, malignant potential, and systemic assosiations of oral lichen planus: a study of 723 patients. J Am Acad Dermatol 2002; 46: 207-14. PubMed  
  4. Gorouhi F, Davari P, Fazel N. Cutaneous and mucosal lichen planus: a comprehensive review of clinical subtypes, risk factors, diagnosis, and prognosis. ScientificWorldJournal. 2014 Jan 30;2014:742826. doi: 10.1155/2014/742826. PMID: 24672362 PubMed  
  5. Goldstein BG, Goldstein AO. Lichen planus. UpToDate, last updated Oct 25, 2021. UpToDate  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet