Fotodynamisk behandling

Behandlingsprincip

 • Indikation:
  • Fotodynamisk behandling, PDT, används för behandling av aktiniska keratoser och basalcellscancer, särskilt den ytliga typen1
 • Det finns flera fotosensibiliserande läkemedel, men den vanligaste är metylaminolevulinat.
 • Biologisk princip:
  • Eftersom de dysplastiska cellerna har ändrat sin biologi kan de göras ljuskänsliga
  • De patologiska men inte de normala cellerna omvandlar metylaminolevulinsyra till det fototoxiska ämnet protoporfyrin IX
  • När protoporfyrin IX i cellerna belyses med rött ljus bildas det fria radikaler som förstör cellerna
  • När sjuk och skadad vävnad avlägsnas med den här metoden skonas de friska cellerna och därför blir ärren inte större än nödvändigt

Praktiskt genomförande

Effekt och kostnader


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.