Gå direkt till huvudinnehållet

Fotodynamisk behandling

Senast uppdaterad: Publicerad:
Sakkunnig:


  1. Rao J. Photodynamic therapy for the dermatologist. Medscape, last updated Jul 15, 2016. emedicine.medscape.com  
  • Ove Bäck, professor emeritus och överläkare, Hudkliniken, Skånes universitetssjukhus

Tidigare sakkunniga

  • Terje Johannessen, professor i allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim