Utslag i händerna

Basfakta

Diagnostisk tankegång

  • Handflatan drabbas av samma besvär som fotsulan, men med en annan frekvensfördelning.
  • Oftast förekommer kontakteksem.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.