Stick och bett

Basfakta

Definition

  • Insektsbett och stick kan vara alltifrån kraftigt smärtsamma till symtomfria.
  • Även konsekvenserna varierar stort från lokalt trauma, infektion, irritation, infektionssmitta, sekundär infektion, systemiska reaktioner och anafylaxi.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.