Gå direkt till huvudinnehållet

Stick och bett

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Golden DBK. Anaphylaxis to Insect Stings. Immunol Allergy Clin North Am 2015; 35(2): 287-302. pmid:25841552 PubMed  
  2. Janusinfo: Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för lung- och allergisjukdomar. Nya rekommendationer för allergen immunterapi. Senast ändrad 2020-05-28. Hämtad 2020-07-08. janusinfo.se  
  • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Tidigare sakkunniga

  • Tore Särnhult, överläkare, Hudmottagningen, Kungsbacka