Gå direkt till huvudinnehållet

Sår som inte läker

Senast reviderad:


 1. Nationellt vårdprogram för svårläkta sår. Nationellt system för kunskapsstyrning. Hälso- och sjukvård. Sveriges regioner i samverkan. 23-01-31 www.nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 2. Atkin L, Bućko Z, Conde Montero E, et al. Implementing TIMERS: the race against hard-to-heal wounds. J Wound Care. 2019;23(Sup3a):S1-S50.PMID: 30835604 PubMed  
 3. Malone M, Bjarnsholt T, McBain AJ, et al. The prevalence of biofilms in chronic wounds: a systematic review and meta-analysis of published data. J Wound Care. 2017;26(1):20-25.PMID: 28103163 PubMed  
 4. Munter M, Andersson H, Sårbehandling Vårdhandboken 2020 www.vardhandboken.se  
 5. Lindholm C. Sår. (2018). Lund, Sverige: Studentlitteratur.
 6. Regionalt vårdprogram Maligna tumörsår. Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland 2015. cancercentrum.se  
 7. Fridén T, Ranklev Twetman E, Andrén Sandberg Å. Svårläkt sår på fot kan vara hudtumör -två fall beskrivs. Läkartidningen. 2015,112:DRFS lakartidningen.se  
 8. Kumar N, Huda F, Mani R, et al. Role of hospital anxiety and depression on the healing of chronic leg ulcer: A prospective study. Int Wound J. 2020;17(6):1941-1947.PMID: 32844523 PubMed  
 9. Wåhlin S, Tønnesen H, Dags för alkoholfri operation, Läkartidningen. Läkartidningen. 2014,111:CZXF lakartidningen.se  
 10. Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline The International Guideline 2019, European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel, Pan Pacific Pressure Injury Alliance www.internationalguideline.com  
 11. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppenvård – behandlingsrekommendation. 2018. www.lakemedelsverket.se  
 • Veronica Pahlberg, specialistläkare allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas