Klåda

Basfakta

Definition

 • Klåda eller pruritus definieras bäst som behovet att klia sig:
  • Hos vissa kan klådan bli så plågsam att den påverkar sömn och livskvalitet1-2
  • Förutom att klia sig kan personer gnida sig eller skada huden på olika sätt
 • Akut klåda:3
  • <6 veckors duration
  • Förekommer oftast vid hudsjukdomar, men kan också bero på underliggande systemsjukdomar4-5
  • Se även texten om Utslag med klåda
 • Kronisk klåda:6
  • ≥6 veckors duration
  • Underliggande sjukdomar antas finnas i början (såsom vid akut klåda) men ibland har det utlösande tillståndet läkts och blir kronisk klåda en sjukdom i sig – såsom vid kronisk smärta
  • Indelning efter presentationsformer (enligt IFSI – International Forum for the Study of Itch):
   • Klåda vid hudsjukdomar
   • Klåda vid normal hud
   • Klåda vid kroniska sekundära rivmärken 
  • Indelning efter orsaker:

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.