Gå direkt till huvudinnehållet

Hudproblem vid utlandsresa

Senast reviderad:


 1. Shepard Z, Rios M, Solis J, et al. Common Dermatologic Conditions in Returning Travelers. Curr Trop Med Rep. 2021;8(2):104-111. doi:10.1007/s40475-021-00231-8.PMID: 34458071 PubMed  
 2. Wilson ME. Skin lesions in the returning traveler. UpToDate, last updated Sep 30,2021 (hämtad 2022-04-25) www.uptodate.com  
 3. Freedman DO, Weld LH, Kozarsky PE, et al. Spectrum of disease and relation to place of exposure among ill returned travelers. N Engl J Med 2006; 354:119. New England Journal of Medicine  
 4. Lederman ER, Weld LH, Elyazar IR, et al. Dermatologic conditions of the ill returned traveler: an analysis from the GeoSentinel Surveillance Network. Int J Infect Dis 2008; 12:593. PubMed  
 5. Hochedez P, Caumes E. Common skin infections in travelers. J Travel Med. 2008;15(4):252-262. doi:10.1111/j.1708-8305.2008.00206.xPMID: 18666926 PubMed  
 6. Mussa D, Cao-Lormeau VM, Gubler DJ. Zika virus: Following the same path of dengue and chikungunya? Lancet 2015; 386:243. PubMed  
 7. Scrrening för antibiotikaresitenta bakterier. Rapport från en arbetsgrupp med representanter från smittskydd och vårdhygien 2016-17. (hämtad 2022-04-22) www.folkhalsomyndigheten.se  
 8. Pitted keratolysis. DermNetNZ. Uppdaterat 2016 (hämtas 2022-04-22) dermnetnz.org  
 9. Freilich J, Färm G, Emtestam L, Wretlind B. Utbrott av Pseudomonas- follikulit. Privata spa-anläggningar bov i dramat Outbreak of Pseudomonas folliculitis. Private spa facilities is the villain of the drama. Lakartidningen. 2012;109(45):2028-2030.PMID: 23240312 PubMed  
 10. Rathnayake D, Sinclair R. Tropical and exotic dermatoses and ulcers. Aust Fam Physician. 2014;43(9):604-609.PMID: 25225644 PubMed  
 11. UpToDate:Hookworm-related cutaneous larv migrans 2021-07-22 ( hämtad 2022-04-25)
 12. Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om leishmaniainfektion. 2015-10-14 (hämtad 2022-04-25). www.folkhalsomyndigheten.se  
 13. Francesconi F, Lupi O. Myiasis. Clin Microbiol Rev. 2012;25(1):79-105. doi:10.1128/CMR.00010-11PMID: 22232372 PubMed  
 14. CDC: Parasites. Myiasis 2020-09-23 (hämtad 2022-04-25) www.cdc.gov  
 15. Jaenson TG. Larver av nässtyngfluga i ögat--ovanligt men allvarligt problem. Fall av human oftalmomyiasis från Dalarna och sydöstra Finland redovisas Cephenemyia ulrichii larvae in the eye--unusual but serious problem. Cases of human ophthalmomyiasis from Dalecarlia and southeastern Finland. Lakartidningen. 2011;108(16-17):928-930.PMID: 21644382 PubMed  
 16. Kan B, Asen C, Asbakk K, Jaenson TG. Misstäinkta lusägg i pojkes hår avslöjade farlig parasit Suspected lice eggs in the hair of a boy revealed dangerous parasite. Lakartidningen. 2010;107(26-28):1694-1697.PMID: 20701148 PubMed  
 17. DermNrt NZ.Papular urticaria. August 2021 (hämtad 2022-04-25) dermnetnz.org  
 18. Kong EL, Nappe TM. Irukandji Syndrome. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; August 27, 2021.PMID: 32965935 PubMed  
 • Veronica Pahlberg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim