Hud- och systemsjukdom

Basfakta

Definition

  • Hudsymtom och hudfynd som första tecken på generell sjukdom.
  • Sjukdom och tillstånd i alla organsysytem kan orsaka hudförändringar.1
  • Denna text beskriver några av de vanligaste och viktigaste hudmanisfestationerna vid systemisk sjukdom.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.