Gå direkt till huvudinnehållet

Hud- och systemsjukdom

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Lee A. Skin manifestations of systemic disease. Australian Family Physician 2009; Volume 38, No.7: 498-505. www.racgp.org.au  
  2. Yu Q, Li XL, Ji G, et al. Malignant acanthosis nigricans: an early diagnostic clue for gastric adenocarcinoma. World J Surg Oncol 2017; 15: 208. pmid:29178944 PubMed  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Tore Särnhult, överläkare, Hudmottagningen, Kungsbacka
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim