Håravfall

Basfakta

Definition

  • Håravfall (alopeci) påverkar män och kvinnor i alla åldrar och kan ofta påverka det sociala och psykologiska välmåendet.1-2
  • Androgen alopeci, som är den dominerande orsaken, leder i regel till temporalt-frontalt håravfall hos män och uttunnande hårväxt centralt på huvudet hos kvinnor.
  • Håravfall delas in i ärrbildande och icke ärrbildande håravfall.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.