Eksemfläck och ringorm

Basfakta

Definition

 • Eksemfläck:1
  • Välavgränsad infiltrerad eksemliknande hudförändring upp till 5–10 cm i diameter:
   • Eksem är ett inflammatoriskt tillstånd i hudens översta lager
   • Kännetecknas av torr, fjällande hud, rodnad och klåda
 • Ringorm:2
  • Lokaliserad svampinfektion i huden
  • Kännetecknas av ökad inflammatorisk aktivitet i randzonen

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Illustrationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.