Bakteriella hudinfektioner

Basfakta

Definition

  • Betecknas även pyodermier.
  • Omfattar impetigo, ektyma, follikulit, furunkel, furunkulos, karbunkel, sycosis barbae, hidroadenit, cellulit och flegmone, nekrotiserande mjukdelsinfektioner och erysipelas.

Diagnos

Behandling

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.