Gå direkt till huvudinnehållet

Svinkoppor (impetigo)

Svinkoppor är ofarliga, men de är mycket smittsamma och kan lätt spridas till andra. God handhygien är den viktigaste förebyggande åtgärden.

Faktagranskad av: Anna Nager, medicine doktor och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Fakta om svinkoppor

  • Svinkoppor, eller impetigo, är en ytlig infektion i huden.
  • Ofta börjar det med en kliande prick som snart övergår till en vätskefylld och sedan varfylld blåsa. Efter hand bildas en gul skorpa på blåsan.
  • Orsaken till svinkoppor är att vissa typer av bakterier (stafylokocker eller streptokocker) tränger in i sår i huden och ger en inflammation.
  • Utslagens typiska utseende ligger till grund för diagnosen. Vid tveksamheter kan ett odlingsprov tas från såren.
  • Vanlig rengöring med tvål och vatten rekommenderas, eventuellt tvätt med klorhexidin. Ibland kan även antibiotikabehandling behövas. God handhygien är den viktigaste förebyggande åtgärden.
  • Svinkoppor är en ofarlig men smittsam sjukdom. Såren brukar försvinna utan ärrbildning inom ett par veckor.

Vad är svinkoppor?

Svinkoppor, eller impetigo, är en ytlig infektion i huden. Det är en av de vanligaste hudinfektionerna hos barn, men man kan bli smittad i alla åldrar. 

Det vanliga är att svinkoppor uppstår i ansiktet, på händerna och i hårbotten. Sjukdomen är vanligast på sommaren och tidigt på hösten, bland annat eftersom det då är varmare och en högre luftfuktighet vilket gör att bakterierna trivs.

Svinkoppor är vanligast hos spädbarn och småbarn, men kan förekomma i alla åldersgrupper.

Symtom

Ofta börjar det med en kliande prick som snart övergår till en vätskefylld och sedan varfylld blåsa. Efter hand bildas en gul skorpa på blåsan. Ibland blir det bara rött och glansigt. Nya blåsor eller hudrodnader kan dyka upp alldeles intill eller på andra ställen på kroppen, ofta med en lätt klåda.

Orsak

Orsaken till svinkoppor är att vissa typer av bakterier (stafylokocker eller streptokocker) tränger in i sår i huden och ger en inflammation. Man skiljer mellan en ytlig typ (som förekommer i 70 % av fallen) och en blåsbildande typ, så kallad bullös impetigo.

Smittspridning

Svinkoppor är ofarliga, men de är mycket smittsamma och kan lätt spridas till andra. God handhygien är den viktigaste förebyggande åtgärden. Alla i familjen eller på förskolan bör använda pappershanddukar. Noggrann övertäckning av utslagen minskar smittorisken. Smittan sprids genom att sårvätska som innehåller stora mängder bakterier, överförs till andra delar av huden när man kliar på utslagen. Andra personer kan smittas genom nära hudkontakt eller via föremål.

Förskola och skola

För att undvika att smittan sprider sig måste barnet vara hemma från förskolan tills såren ser helt torra ut. Om svinkopporna kan täckas med förband, smittar de inte.

Större skolbarn kan gå till skolan, om de är noga med att tvätta händerna. De bör däremot inte vara med på aktiviteter som gymnastik, matlagning eller bad.

Hantering av utbrott

Vid utbrott på förskolor och skolor är god handhygien nödvändig. Alla ska använda tvål, vatten  och engångshanddukar vid handtvätt. Leksaker och andra kontaktpunkter, som handtag och redskap, ska tvättas av noga och ofta. Mjukisdjur och annat som inte kan tvättas bör plockas undan vid ett smittutbrott. Om man snabbt vill få kontroll över smittspridningen, kan man behöva använda desinfektionsprodukter.

Kontakta läkare

Svinkoppor kan behandlas på egen hand under den första veckan. Om såren inte läkt eller om de spridit sig ska läkare kontaktas. Det gäller också om barnet får feber. Läkaren ger råd om hur svinkopporna ska behandlas och kan vid behov skriva ut receptbelagda läkemedel.

Diagnos

Utslagens typiska utseende ligger till grund för diagnosen. Vid tveksamheter kan ett odlingsprov tas från såren. Blåsbildande svinkoppor (bullös impetigo) drabbar ofta de yngsta barnen.

Behandling

Målet med behandlingen är att lindra symtomen, förhindra smittspridning och att förebygga komplikationer. Med noggrann hygien kan man bli frisk, även utan användning av läkemedel. Resistens mot antibiotika är ett problem vid impetigo, och därför är det viktigt att försöka med hygienåtgärder först:

  • Handhygien med tvål, vatten  och desinfektion (alkohol) är viktigt.
  • Vanlig rengöring med tvål och rinnande vatten  är viktigt.
  • Tjocka skorpor bör mjukas upp och därefter tas bort. Man kan till exempel mjuka upp dem med en blöt kompress. Skorpor som sitter fast ska inte tas bort.
  • Om det är få och små svinkoppor på ett avgränsat område rekommenderas tvätt med klorhexidin , och därefter torra förband, två – tre gånger dagligen.

Om dessa hygienråd inte hjälper kan antibiotika vara av värde. I första hand förskrivs då en lokal kräm eller salva som innehåller antibiotika. Man kan lägga krämen eller salvan under förband. Om utslagen inte går över, eller är utbredda och/eller sprider sig kan man gå över till antibiotika som tas via munnen. Det kan vara tabletter eller flytande medicin (oftast till barn). 

Återkommande fall av svinkoppor kan bero på att bakterierna har slagit sig ned ytterst i näsöppningen. Även andra familjemedlemmar kan behöva behandlas om de har symtom på svinkoppor.

Prognos

Svinkoppor går över av sig självt (även utan behandling) i de allra flesta fall. Behandlingen gör att huden blir frisk snabbare och att smittorisken minskar. Komplikationer är sällsynta.

Svinkoppor är en smittsam sjukdom, men smittrisken upphör snabbt vid behandling. Såren brukar försvinna utan ärrbildning inom ett par veckor.

Vill du veta mer?