Gå direkt till huvudinnehållet

Pustulosis palmoplantaris

Pustulosis palmaplantaris ger symtom som klåda och brännande känsla där utslagen sitter.

Faktagranskad av: Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast uppdaterad: Publicerad:


Fakta om pustulosis palmoplantaris

  • Pustulosis palmoplantaris är en hudsjukdom med återkommande episoder av blåsor och rodnad hud på fotsulorna eller i handflatorna.
  • Många fall är lindriga, men i svåra fall kan förändringarna leda till nedsatt livskvalitet och svårigheter att gå eller klara vardagliga aktiviteter.
  • Tillståndet är kopplat till psoriasis. 
  • Vanlig hudvård med fuktighetskräm är viktig. Nikotinstopp lindrar ofta besvären och kan ge utläkning. Stark kortisonsalva är ett behandlingsalternativ.
  • Pustulosis palmoplantaris är en kronisk sjukdom som kan vara i flera år och växla mellan bra och sämre perioder.

Vad är pustulosis palmoplantaris?

Pustulosis palmoplantaris är en hudsjukdom med återkommande episoder av blåsor och rodnad hud på fotsulorna eller i handflatorna. Pustler är akneliknande små bölder där innehållet är sterilt och inte innehåller bakterier. Pustlerna är först gula, men skiftar efter hand färg och får en brunaktig skorpa som efter hand faller av.

Symtom

Bara handflatorna eller bara fotsulorna kan vara involverade, men oftast är både handflator och fotsulor angripna. Symtom som klåda och brännande känsla kan finnas där utslagen sitter. Många fall är lindriga, men i svåra fall kan förändringarna leda till nedsatt livskvalitet och svårigheter att gå eller klara vardagliga aktiviteter.

Orsak

Man vet lite om vad som orsakar pustulosis palmoplantaris, bortsett från det är kopplat till psoriasis. Nästan alla som får detta tillstånd är rökare.

Diagnos

Hudförändringarna och lokalisationen är typiska vid detta tillstånd, och läkaren har sällan problem med att fastställa vad det rör sig om. Information eller fynd som tyder på samtidig psoriasis kan bidra till att göra diagnosen säkrare, men långt ifrån alla har vanlig psoriasis.

Behandling

Det finns ingen effektiv behandling som kan bota sjukdomen för alltid. Behandlingen tar därför sikte på att lindra besvären och förkorta förloppet.

Vanlig hudvård med fuktighetskräm är viktig. Nikotinstopp lindrar ofta besvären och kan ge utläkning. Undvik uttorkning av huden med för mycket tvättning med tvål och använd handskar vid diskning.

Man kan försöka behandla med stark kortisonsalva, som täcks med till exempel plast, för att behandlingen ska bli så effektiv som möjligt. Sådan stark kortisonsalva måste skrivas ut på recept. Behandlingen ska fortsätta till en vecka efter att besvären är borta, och ofta räcker det med tre till sex veckors behandling.

Tillståndet kan vara svårt att behandla och då kan remiss till hudläkare behövas. Hos hudläkare ges andra typer av behandling, både i form av solbehandling och behandling med tabletter.

Prognos

Pustulosis palmoplantaris är en kronisk sjukdom som kan vara i flera år och växla mellan bra och sämre perioder. Med dagens behandlingsmöjligheter kan man minska besvären betydligt.