Gå direkt till huvudinnehållet

Hårsäcksinflammation (follikulit) och djupa infektioner i huden

Follikulit är namnet på en bakterieinfektion i en eller flera hårsäckar. Infektionen kan vara ytlig eller djup. Djupare infektioner kan utvecklas till inflammerade knutor som innehåller var.

Faktagranskad av: Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, Vårdcentralen Hökarängen

Senast reviderad:


Vad är follikulit?

Varje enskilt hårstrå på kroppen växer i en egen hårsäck. Follikulit betyder att det är en infektion i en eller flera hårsäckar. Sådana infektioner kan vara ytliga eller djupa. Ytliga inflammationer ger obetydliga besvär: Som regel är dessa inflammationer lokaliserade till hårbotten eller lår (särskilt hos yngre män), men kan sitta överallt.

Djupa inflammationer kan utvecklas till inflammerade knutor eller varfyllda hålrum och kallas då furunkel. Om det finns många sådana furunklar kallas det furunkulos, och detta förekommer som regel hos vuxna personer. Om flera furunklar flyter ihop kan det bildas en större inflammerade knöl (karbunkel), och i sådana fall kan man få feber och andra allmänsymtom.

Orsak

Hårsäcksinflammation på grund av bakterier beror som regel på en infektion med bakterietypen stafylokocker. Ytlig hårsäcksinflammation kan bero på ständig friktion mot huden, åtsittande kläder, ökad svettning och torr hud.

Förändringar uppstår lättare i eksemhud, och man antar att bubbelbad kan vara en möjlig smittkälla. Utbredda förändringar kan vara ett tecken på nedsatt motståndskraft på grund av annan sjukdom. Vissa läkemedel, såsom kortisonpreparat och litium , kan kalla fram hårsäcksinflammation.

Diagnos

Follikulit, furunkel och karbunkel har ett typiskt utseende, och ofta är det inte nödvändigt med mer än en vanlig undersökning för att läkaren ska kunna ställa diagnosen. Ibland är det svårt att skilja tillstånden ifrån akne. 

Vid hårsäcksinflammation på grund av svamp är klåda ofta mycket besvärligt. 

Bakterieprov tas om behandling inte har gett effekt eller vid om sjukdomen återkommer.

Behandling

Vid ytliga infektioner kan huden behandlas med antiseptisk eller desinficerande tvätt och lokala antibakteriella preparat:

  • Infekterade skorpor måste mjukas upp genom bad, tvätt eller omslag och därefter tas bort.
  • Det är också viktigt med vanlig rengöring med tvål och rikligt med vatten .
  • Ibland kan man använda antibakteriella krämer och salvor. Man bör vara återhållsam med användning av lokalt verkande antibiotika. De kan leda till motståndskraft mot antibiotika, så kallad resistens.
  • Ytlig follikulit kan förebyggas genom att undvika åtsittande kläder och förhindra uttorkning av huden.

Vid kraftiga förändringar kan man utöver ovanstående behöva behandlas med antibiotika via munnen:

  • När det gäller behandling mot stafylokocker måste man ofta använda ett antibiotikum som heter flukloxacillin .

Om man drabbas av en furunkel eller karbunkel gäller samma saker som vid hårsäcksinflammation, men det är inte ovanligt att man behöver tömma varfyllda hålrum med en nål eller kniv (skalpell).

  • Antibiotika rekommenderas inte till alla, eftersom tömningen är viktigast. 
  • Hos personer som har feber, hög ålder, nedsatt immunförsvar eller andra sjukdomar som gör att risken för komplikationer ökar kan man sätta in antibiotika via munnen.
  • För att förebygga återfall hos personer med ständiga furunklar tar man ofta odlingsprov från näsan för att se om man har stafylokocker i näsan. Har man dessa kan man genom att utrota bakterien göra att sjukdomen håller sig borta.

Vid hårsäcksinflammation på grund av svampar kan man behöva behandlas med läkemedel som har effekt mot svamp. Det är ofta läkemedel som läggs på huden direkt, såsom shampo, kräm eller lösning. 

Prognos

Prognosen av hårsäcksinflammation är god. Ofta går hudförändringarna tillbaka inom några veckor och med ovanstående behandling går det snabbare. Om man har hårsäcksinflammation i hårbotten eller på bålen kan det ibland vara svårare att bota.

Vid en furunkel eller karbunkel är prognosen också god. Ofta kan innehållet med var komma ut spontant och kroppen har då lättare att läka huden. Om man tömmer hålrummet har kroppen också lättare att läka huden. Hos patienter som har en ökad risk för komplikationer har antibiotika god effekt. 

Vissa personer har en tendens att få återkommande besvär. I så fall kan det ibland vara klokt att en dermatolog tittar på tillståndet. 

Vill du veta mer?