Gå direkt till huvudinnehållet

Bältros

Bältros beror på samma virus som ger vattkoppor hos barn. Man måste ha haft vattkoppor för att kunna få bältros.

Faktagranskad av: Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Fakta om bältros

  • Bältros är smärtsamma utslag som orsakas av vattkoppsviruset Varicella zoster
  • Man måste ha haft vattkoppor för att kunna få bältros. Efter vattkoppssjukdomen i barndomen letar viruset sig vidare till nerver som går ut till huden, och i nervknutor nära ryggmärgen kan det ligga vilande i åratal. 
  • Sjukdomen börjar med symtom som huvudvärk, klåda, stickningar, sveda och smärta. Inom cirka en till fem dagar uppstår ett utslag med små grupperade blåsor i det smärtande området, ofta på bålen och på ena halvan av kroppen. Smärtan kan bli mycket kraftig.
  • Sjukdomshistorien och de typiska symtomen gör att läkaren ofta kan ställa diagnosen snabbt, särskilt när utslagen har kommit.
  • Oftast räcker det att behandla bältros med smärtstillande medel, men om man är äldre än 50 år eller har andra faktorer som ökar risken för kvarstående smärta rekommenderas antivirusmedel.
  • Bältros är inte en farlig sjukdom och tillståndet går över av sig själv. Det kan dock göra mycket ont att ha bältros och det är viktigt att få bra smärtlindring.

Vad är bältros?

Bältros, också kallat herpes zoster, är smärtsamma utslag som orsakas av vattkoppsviruset Varicella zoster. Sjukdomen är vanlig, men sällsynt hos unga personer. De flesta fall förekommer hos personer över 50 år.

Symtom

Den som insjuknar kan först känna lätt allmän sjukdomskänsla i några dagar. Därefter kommer obehag i ett tydligt avgränsat hudområde i form av klåda, stickningar, sveda och smärta.

Inom cirka en till fem dagar uppstår ett utslag med grupperade små blåsor i det smärtande området. Ofta bildar blåsorna ett band på kroppen, vanligen på bålen. 

Utslagen och smärtan finns på ena halvan av kroppen. Dubbelsidig bältros är mycket sällsynt. Till slut bildas sårskorpor på utslaget och när dessa faller av kan det uppstå ärr eller pigmentförändringar.

Smärtorna varierar från person till person, men kan bli mycket kraftiga. I regel når smärtan sitt maximum inom en vecka och klingar sedan av. Vissa kan ha smärtor i flera veckor och ännu längre. Om smärtan kvarstår mer än tre månader kallas tillståndet postherpetisk neuralgi. Risken för långvariga smärtor ökar med åldern. Det är sällsynt att en person får bältros mer än en gång i livet.

Orsak

Bältros beror på samma virus som ger vattkoppor hos barn. Man måste ha haft vattkoppor för att kunna få bältros.

Efter vattkoppssjukdomen i barndomen letar viruset sig vidare till nerver som går ut till huden. Viruset transporteras längs nerven och slår sig ned i nervknutor som ligger nära ryggmärgen. Där kan viruset ligga i åratal utan att ge några symtom.

När personen blir äldre kan viruset plötsligt börja föröka sig och vandra längs nerven ut mot huden igen. Där bildas en kraftig inflammation. I och med att inflammationen är kopplad till en viss nerv blir det angripna hudområdet ganska tydligt avgränsat. I undantagsfall kan virus från flera intilliggande nerver ge utslag vilket gör att utslaget blir lite bredare. 

I enstaka fall kan sjukdomen sprida sig från nerven och vidare till andra delar av kroppen, men detta sker vanligtvis bara om patienten har ett försvagat immunförsvar på grund av annan sjukdom.

Diagnos

Sjukdomshistorien och de typiska symtomen gör att läkaren ofta kan ställa diagnosen snabbt, särskilt när utslagen har kommit.

Behandling

Lättare fall kan behandlas med smärtstillande läkemedel (paracetamol  och liknande). Det är viktigt att hålla utslaget rent och torrt för att undvika infektion. 

Om smärtorna i det akuta skedet är kraftiga kan starkare smärtstillande medel behövas. Utslagen kan också smörjas in med smärtstillande salva, till exempel lidokainsalva.

Hos personer med kraftiga utbrott där utslagen angriper ögat, eller hos personer med försvagat immunförsvar, kan läkaren behöva sätta in behandling med antivirusmedel som hämmar virusförökningen i kroppen.

Om patienten är över 50 år gammal, har kraftiga smärtor, intensiva utslag och kanske hade kraftiga smärtor i det berörda hudområdet ett bra tag innan utslaget dök upp, finns det en ökad risk för långvariga smärtor efter det att utslaget har försvunnit. Behandling i god tid med antivirusmedel verkar kunna förebygga eller dämpa denna typ av komplikation.

Vaccin

Det finns två typer av vaccin mot bältros. 

Zostavax® är ett levande vaccin som kan tas om man är över 50 år och har ett fungerande immunförsvar. Det ges i form av spruta vid ett tillfälle. Om man är över 60 år minskar risken att få bältros med ungefär hälften om man vaccinerar sig med levande vaccin. Framför allt minskar risken att få långdragen smärta om man ändå skulle få bältros. Det skydd som vaccinet ger minskar dock med tiden, och är mycket liten åtta år efter vaccineringen.

Shingrix® är ett adjuvanterat vaccin som kan tas om man är över 50 år, men också om man är över 18 år och har ökad risk för bältros. Det ges i form av spruta vid två tillfällen med två månaders mellanrum. Studier har visat att detta vaccin minskar risken att får bältros med över 90 procent. Än så länge vet man inte hur länge vaccinet skyddar.

Kan bältros smitta?

Personer som har bältros kan inte smitta andra så att de får bältros. Däremot kan blåsorna patienten får vid bältros smitta andra så att de får vattkoppor. Anledningen till detta är att det är samma virus som orsakar de båda sjukdomarna.

En person med bältros bör därför undvika att träffa människor med nedsatt immunförsvar, som inte tidigare har haft vattkoppor.

Prognos

Bältros är inte en farlig sjukdom och tillståndet går över av sig själv. Det kan dock göra mycket ont att ha bältros och det är viktigt att få bra smärtlindring.

Inflammationen i huden ger sårbildning och cirka två tredjedelar av dem som drabbas får ärr eller förändringar i hudens pigmentering.

Den vanligaste komplikationen är ihållande smärtor i flera månader eller år efter sjukdomen. De här smärtorna kan vara intensiva och de utlöses av lätta hudberöringar. För att förebygga detta är det viktigt med god behandling under själva sjukdomsutbrottet.

Vid utbrott i pannan finns det risk för att även ögonen angrips. Ögoninflammation med herpes zoster-virus ska behandlas av ögonläkare.

Vill du veta mer?