Gå direkt till huvudinnehållet

Rosfeber (erysipelas)

Faktagranskad av: Anna Nager, medicine doktor och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Fakta om rosfeber

  • Rosfeber är en bakteriell infektion i huden.
  • Infektionen orsakas vanligtvis av bakterien grupp A-streptokocker (GAS) eller grupp G-streptokocker.
  • Typiska symtom är välavgränsad kraftig rodnad, oftast lokaliserad till ben eller ansikte. Hudrodnaden ömmar och är värmeökad. Ofta förekommer också feber och ömma lymfkörtlar.
  • Infektionen behandlas med antibiotika.
  • Med rätt behandling förbättras tillståndet inom något dygn. Om man har haft rosfeber är risken större att man får det igen.

Vad är rosfeber?

Rosfeber är en bakteriell infektion i huden. Typiska symtom är välavgränsad kraftig rodnad över ett område på benet eller ansiktet, mer sällan på andra delar av kroppen. Hudrodnaden ömmar och är värmeökad. Ofta förekommer också feber och ömma lymfkörtlar. Symtomen uppkommer och utvecklar sig under något eller några dygn.

Orsak

Rosfeber beror oftast på infektion med grupp A-streptokocker (GAS) eller grupp G-streptokocker som kommer in genom huden på grund av skada eller sjukdom i huden. Ibland är orsaken stafylokocker. Bakterierna sprider sig under hudytan och skapar en ytlig infektion.

Diagnos

Diagnosen ställs med hjälp av klinisk undersökning av huden. Symtom med hög feber och försämrat allmäntillstånd kan vara tecken på en djupare infektion, och då är det extra viktigt att snabbt påbörja behandling. 

Blodprover eller odlingar behövs inte för diagnosen. 

Behandling

Rosfeber behandlas med antibiotika och effekten är vanligtvis mycket god. 

I allvarliga fall är det aktuellt med inläggning på sjukhus för intravenös antibiotikabehandling. Om rosfebern sitter i ansiktet brukar man också påbörja behandlingen på sjukhus.

Prognos

Prognosen är god om man får antibiotika. Utan antibiotika kan infektionen sprida sig djupare och bli allvarligare. 

Med rätt behandling förbättras tillståndet inom 24 till 48 timmar, men ibland kan det ta upp till 72 timmar. Om symtomen inte förbättras inom denna tid kan det handla om en annan sjukdom. En del patienter upplever att rodnaden blir mörkare när antibiotikabehandlingen har påbörjats. Detta beror på att bakterier som dör frigör enzymer som ökar den lokala inflammationen. Det är alltså inte tecken på att behandlingen inte fungerar.

Om man har haft rosfeber är risken större att man får det igen, antagligen för att man har andra tillstånd som gör att man lättare drabbas. En studie visade att 30 % av personer med rosfeber hade fått ny rosfeber inom tre år.

Vill du veta mer?