Gå direkt till huvudinnehållet

Rödsjuka (erysipeloid)

Faktagranskad av: Birgitta Evengård, senior professor i infektionssjukdomar vid Umeå universitet, Institutionen för Klinisk Mikrobiologi

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Fakta om rödsjuka

  • Rödsjuka, eller erysipeloid, är en hudinfektion som beror på smitta med bakterien Erysipelothrix rhusiopathiae från ett djur eller en fisk (en zoonos).
  • Infektionen är vanligtvis lokaliserad till fingrar eller händer och beror ofta på mindre hudskador som uppstår i samband med hantering av räkor, krabba, fisk eller kött som innehåller bakterien E. rhusiopathiae.
  • Bakterien är utbredd i naturen och orsakar infektion hos tamdjur, till exempel svin, som kan vara huvudreservoar för organismen.
  • Diagnosen ställs i första hand utifrån patientens sjukdomshistoria.
  • Den vanligaste formen av rödsjuka är en självbegränsande sjukdom där behandling vanligtvis inte behövs.
  • Om sjukdomen inte behandlas går den i de flesta fall över av sig själv inom tre till fyra veckor.

Vad är rödsjuka?

Rödsjuka, eller erysipeloid, är en hudinfektion som beror på smitta med bakterien Erysipelothrix rhusiopathiae från ett djur eller en fisk (en zoonos). Hudinfektionen leder till en röd svullnad i huden som i de flesta fall går tillbaka av sig själv, utan behandling. I undantagsfall kan infektionen angripa hela kroppen och leda till blodförgiftning (sepsis), som är en allvarlig sjukdom.

Rödsjuka är en sällsynt sjukdom i Sverige. 

Symtom

Det tar omkring en till fyra dagar från det att man smittas med bakterien till dess att man får symtom. 

Infektionen är vanligtvis lokaliserad till fingrar eller händer och beror ofta på mindre hudskador som uppstår i samband med hantering av räkor, krabba, fisk eller kött som innehåller bakterien E. rhusiopathiae. Det uppstår en röd svullnad i huden kring infektionsstället, som kan utvecklas till en typisk erysipeloid hudlesion med en rosafärgad mitt och förhöjd ytterkant.

Vanligtvis har patienten få eller inga smärtor, men det kan förekomma mer aggressiva sjukdomsbilder med smärtor och stelhet i det involverade området. Det är ovanligt att varbildning förekommer.

Cirka 30 % utvecklar lokalt svullna lymfkörtlar.

Orsak

Sjukdomen beror på en infektion med bakterien  Erysipelothrix rhusiopathiae. Den här bakterien är utbredd i naturen och orsakar infektion hos tamdjur, till exempel svin, som kan vara huvudreservoar för organismen. Bakterien har även hittats hos får, hästar, nötkreatur, kycklingar, krabbor, fiskar, hundar och katter.

Bakterien överförs till sår i huden vid hantering av smittat kött eller fisk. Fiskare, bönder, slaktare och veterinärer är särskilt utsatta att drabbas av infektionen. Sjukdomen smittar inte mellan människor.

Personer som har nedsatt immunförsvar kan ha lättare för att bli smittade.

Diagnos

Diagnosen ställs i första hand utifrån patientens sjukdomshistoria (hud i direkt kontakt med rått kött/rå fisk) samt sjukdomsbild. 

Behandling

Den vanligaste formen av rödsjuka/erysipeloid (en avgränsad hudinfektion) är en självbegränsande sjukdom där behandling vanligtvis inte behövs.

Antibiotika kan dock förkorta sjukdomsförloppet och förhindra att tillståndet kommer tillbaka. Vanligt penicillin är den behandling som föredras.

Personer som hanterar kött, fisk och skaldjursprodukter bör använda handskar vid hantering av dessa produkter. Om det uppstår skärskador är det viktigt att rengöra såret med desinficerande medel och täcka såret med plåster.

Det finns inget vaccin mot sjukdomen.

Prognos

De allra flesta fall av rödsjuka/erysipeloid leder till en ofarlig avgränsad hudinfektion. Om sjukdomen inte behandlas går den i de flesta fall över av sig själv inom tre till fyra veckor. I sällsynta fall kan sjukdomen få ett allvarligt förlopp och leda till blodförgiftning (sepsis) och inflammation i hjärtklaffarna (endokardit).

Vill du veta mer?