Gå direkt till huvudinnehållet

Basalcellscancer

Faktagranskad av Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Fakta om basaliom (basalcellscancer)?

 • Basaliom är den vanligaste formen av hudcancer och blir allt vanligare.
 • Typiska tecken är sår som inte läker, lättblödande vårtor samt olika former av hudförändringar.
 • Allt för mycket exponering av sol är den viktigaste orsaken till att man utvecklar basaliom.
 • Behandlingen består ofta av kirurgiskt avlägsnande av tumören.
 • Prognosen för basaliom är mycket god – tumören växer endast lokalt och ger så gott som aldrig metastaser.

Vad är basaliom (basalcellscancer)?

Basaliom är den vanligaste formen av hudcancer och blir allt vanligare. Den ses oftast i ansiktet, på öronen, i nacken och på bålen.

Denna cancerform har mycket god prognos, 95 % av dem som behandlas tidigt slipper återfall de efterföljande fem åren.

Symtom och tecken

Sjukdomen yttrar sig på olika sätt. Den delas därför in i undergrupper. Nedan beskrivs de typiska tecken man kan se i huden:

 • Sår som inte läker.
 • Vita till rosaliknande fläckar i huden som med tiden kan utvecklas till sår.
 • Hudförändringar som är röda och fjällande och som först kan missuppfattas som eksem.
 • Knutor eller "vårtor" som långsamt växer och kan vara lättblödande.

Orsak

Allt för mycket exponering av sol är den viktigaste orsaken till att man utvecklar basaliom. Risken ökar med åldern och med graden av solexponering, både utomhus och i solarium.

Andra riskfaktorer är:

 • Ljus hud som lätt blir solbränd
 • Behandling som dämpar immunförsvaret. Ges till exempel till personer som fått organtransplantation.
 • Tidigare strålbehandling eller exponering för metallen arsenik.
 • Långvarig exponering av cancerframkallande ämnen som sot, tjära och kolväten.

Diagnos

Det är hudens utseende och patientens sjukdomshistoria som väcker misstanke om denna diagnos. För att bekräfta misstanken kan läkaren ta ett hudprov (hudbiopsi) eller operera bort hela förändringen. Patienten kan också remitteras vidare till hudläkare eller kirurg. Hudprovet eller hela hudförändringen skickas för mikroskopisk undersökning.

Behandling

Behandlingen består ofta av kirurgiskt avlägsnande av tumören.

Val av metod beror bland annat på:

 • Hur stor tumören är. 
 • Var på kroppen den sitter.
 • Vilken typ av basaliom det rör sig om.

Om tumören är liten kan allmänläkaren ofta ta bort den. Patienter som har större eller svåravgränsade tumörer remitteras till hudspecialist för att få den behandlad. Behandlingsresultatet efter kirurgi är goda.

Vid den här typen av hudcancer kan även frysning, bränning och fotodynamisk behandling användas. Vid fotodynamisk behandling används ett speciellt ljus tillsammans med en kräm som smörjs på huden.

Det finns också stöd, från ett begränsat antal studier, att strålbehandling har god effekt och ger bra kosmetiskt resultat.

Prognos

Prognosen för basaliom är mycket god – tumören växer endast lokalt och ger så gott som aldrig metastaser.

 

Vill du veta mer?

Illustrationer