Gå direkt till huvudinnehållet

Pyogent granulom

Faktagranskad av: Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Fakta om pyogent granulom

 • Pyogent granulom är en godartad förändring i de små blodkärlen i hud och slemhinnor.
 • Förändringarna börjar som små (mindre än 1 cm), enstaka, röda eller gula glänsande fläckar som är något högre än omgivande hudyta.
 • Snabb tillväxt, virus, skador och brännskador kan spela en roll men i de flesta fall finns det ingen uppenbar orsak.
 • Diagnosen ställs på den typiska symtombilden. Vävnadsprov kan bekräfta diagnosen.
 • Behandlingen är i första hand kirurgisk. Laserbehandling är ett annat behandlingsalternativ.
 • Obehandlat kommer pyogena granulom till slut att skrumpna, blir ärrigt och långsamt försvinna, men det kan ta lång tid.

Vad är pyogent granulom?

Pyogent granulom är en godartad förändring i de små blodkärlen i hud och slemhinnor. Tillståndet är varken infektiöst (pyogent betyder var) eller granulomatöst (vävnad med små knutor av inflammationsvävnad) som namnet antyder. Förändringen förekommer först och främst hos barn och blöder lätt.

De flesta pyogena granulom dyker upp under de fem första levnadsåren och antalet nya fall avtar därefter. I USA utgör pyogena granulom cirka 0,5 % av alla hudknutor. Under graviditeten förekommer en variant (epulis gravidarum) i munnen hos upp till 5 % av kvinnorna.

Symtom

Förändringarna börjar som små (mindre än 1 cm), enstaka, röda eller gula glänsande fläckar som är något högre än omgivande hudyta (papler). Fläckarna växer snabbt och ofta utvecklas en stjälk vid roten.

Pyogena granulom blöder mycket lätt och de flesta söker läkare på grund av detta.

Dessa hudförändringar är vanligast hos barn. Förändringarna förekommer oftast:

 • På huvudet.
 • På halsen.
 • På benen.
 • På armarna.
 • Särskilt på fingrarna.
 • Även på slemhinnor.

Storleken kan variera från någon millimeter till flera centimeter.

Epulis gravidarum är pyogena granulom som oftast förekommer i tandköttet under graviditet, men som försvinner efter förlossningen.

Orsak

Den exakta orsaken är okänd. Snabb tillväxt är ett svar på ett okänt stimulus som utlöser nybildning av blodkärl. Skador och brännskador kan spela en roll, men i de flesta fall finns det ingen uppenbar orsak. Virusinfektion har också föreslagits som orsak.

Diagnos

Diagnosen ställs på den typiska symtombilden. Vävnadsprov kan, om det finns osäkerhet, bekräfta diagnosen.

Behandling

Målet med behandlingen är att ta bort förändringen för att slippa blödning, obehag och osäkerhet kring diagnosen.

Den avlägsnas i första hand kirurgiskt. Laserbehandling är ett annat behandlingsalternativ.

Pyogena granulom kommer tillbaka om onormal vävnad lämnas kvar.

Prognos

En del pyogena granulom går tillbaka av sig själv inom sex månader.

Obehandlat kommer det till slut att skrumpna, blir ärrigt och långsamt försvinna, men det kan ta lång tid. I undantagsfall utvecklas många "satelliter" när man tagit bort ett enstaka granulom. Det betyder att det kan bildas många små nya pyogena granulom på den plats där man har tagit bort ett.

Vill du veta mer?