Gå direkt till huvudinnehållet

Nevi, födelsemärken

Faktagranskad av: Anna Nager, medicine doktor och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Vad är ett nevus?

Nevi (ett nevus, flera nevi) eller så kallade "födelsemärken", är små områden på huden med annan färg och form än huden i övrigt.

I princip har alla människor nevi. En del föds med nevi, de flesta utan, men båda grupperna kan med tiden få flera nevi. Det är helt normalt att få nya nevi. Normalt nås en topp i 40-årsåldern – i den åldern finns alltså flest nevi på kroppen. En vuxen människa har i genomsnitt cirka 25–30 nevi. Antalet minskar när personen passerat 40 år.

Varför får man nevi?

I huden finns ett ämne som kallas melanin. Melanin är ett färgämne, som bland annat ger huden den bruna färgen vid solning. Nevi är ansamlingar av detta färgämne i huden. En sådan ansamling uppkommer när det finns många celler i området som tillverkar färgämnet melanin. Dessa celler kallas melanocyter.

Nevi, som dyker upp i huden, orsakas av en kombination av medfödda egenskaper och graden av exponering för ultraviolett ljus, det vill säga solljus.

Är nevi farliga?

På senare tid har medvetenheten om riskerna att utveckla hudcancer på grund av överdrivet solande, och vikten av att skydda sig från solen ökat. Samtidigt ökar oron för de nevi man har. Här nedan beskrivs de så kallade ABCDE-kriterierna. Dessa används för att bedöma nevi:

  • Asymmetri: Nevi med cancer, det vill säga maligna melanom, är asymmetriska i motsats till de flesta normala nevi som är symmetriska, det vill säga att den ena halvan är en spegelbild av den andra. 
  • Border (gräns): Maligna melanom kan ha en oregelbunden och oskarp avgränsning.
  • Colour (färg): Maligna melanom har färger som går från rödbrunt till svart. Flera andra färger inklusive blåa, vita, gråa, röda och rosa inslag ökar sannolikheten för att det rör sig om ett melanom.
  • Diameter: Maligna melanom är oftast mer än 5 mm i diameter.
  • Evolution (förändring): Nevi som tillkommer plötsligt i vuxen ålder eller som ändrar storlek, form eller färg, väcker misstanke om cancer.

Det är svårt att själv bedöma om ett nevus är normalt eller inte. En bra regel kan då vara att om det är större än 5 mm och/eller har svarta partier, så ska läkare kontaktas. Det kan även uppstå cancer i nevi som är mindre än 5 mm. Man bör därför ta kontakt med läkare om man har en pigmenterad hudförändring som man känner sig osäker på.

Vill du veta mer?