Gå direkt till huvudinnehållet

Nummulärt eksem

Nummulärt eksem är en form av eksem som kännetecknas av myntformade eller ovala hudförändringar med rodnad, fjällning och torr hud. Nummulärt eksem kan ge kraftig klåda.

Faktagranskad av: Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Publicerad:


Fakta om nummulärt eksem

  • Nummulärt eksem är en sjukdom i huden. Sjukdomen är ganska vanlig.
  • Nummulärt eksem ger ofta runda förändringar i huden som ser ut som mynt. Huden är ofta röd och torr. Man kan få kraftig klåda.
  • Orsaken till sjukdomen är inte helt känd.
  • Vårdpersonal kan ofta säga om det är nummulärt eksem eller inte. Ofta behövs inga prover.
  • Det är viktigt att smörja in huden med kräm eller salva när man har nummulärt eksem. Ibland behövs särskilda krämer eller salvor med läkemedel mot inflammation.
  • Oftast blir man snabbt bättre efter behandling. Men sjukdomen kan komma tillbaka.

Vad är nummulärt eksem?

Nummulärt eksem är en inflammatorisk, icke infektiös hudsjukdom som kännetecknas av ovala eller myntformade utslag. Förändringarna kommer ofta tillsammans med torr hud och kan ge kraftig klåda. Eftersom fläckarna liknar mynt till utseendet kallas det för nummulärt eksem. Namnet kommer från latinets nummulus, mynt.

Nummulärt eksem är en ganska vanlig hudsjukdom. Utslagen är vanligast i åldern 15–25 år och 55–65 år.  

Symtom

Sjukdomen visar sig vanligtvis som runda eller ovala fläckar med torr och fjällande hud, vanligtvis på benen eller armarna, samt på kroppen, men sällan i ansiktet eller hårbotten. Fläckarna kan börja med kraftig rodnad och vätskande hud. Vanligtvis orsakar utslagen kraftig klåda.

Orsak

Orsaken är för det mesta okänd. I vissa fall har utslagen misstänkts vara en allergisk reaktion efter att ha använt eller kommit i kontakt med vissa ämnen. Det finns också patienter som har utvecklat nummulärt eksem som en reaktion på medicinering. Dessutom verkar torr hud kunna utlösa denna typ av eksem. Stress och alkoholkonsumtion kan förvärra symtomen.

Diagnos

Diagnosen ställs utifrån det typiska utseendet på de kliande eksemfläckarna på benen, armarna eller kroppen. Sjukdomen kan likna svamputslag (ringorm) och vid tveksamhet tas ett prov för att bedöma förekomst av hudsvamp. Hudprover eller allergitester behövs i regel inte men kan i vissa fall tas för att skilja tillståndet från andra liknande tillstånd såsom psoriasis.

Behandling av nummulärt eksem

Behandlingen består främst av att återfukta huden med hjälp av olika mjukgörande såsom krämer eller salvor. 

Kortisonsalvor behövs ofta för att behandla inflammationen i huden som leder till klådan. Behandlingens intensitet och varaktighet beror på hur uttalade hudförändringarna är. 

I svåra fall kan starkare mediciner och eventuellt fototerapi (strålning med ljus) behövas. Om nummulärt eksem leder till en bakteriell infektion i huden används antibiotika.

Vad kan man göra själv?

Det är viktigast att huden återfuktas med hjälp av att regelbundet smörja in huden med mjukgörande. Det är viktigt att använda rikligt med mjukgörande och massera in krämen/salvan.

Om eksemet har försvunnit rekommenderas regelbunden behandling med mjukgörande för att förhindra att eksemet kommer tillbaka. Genom att undvika torr luft, exponering för varmt vatten  och ämnen som irriterar huden (såsom tvål och ull) minskar man risken för återfall. 

Prognos

Sjukdomen är vanligtvis lätt att behandla och symtomen försvinner oftast inom några veckor. I vissa fall kan symtomen pågå under längre tid och hudförändringarna kan återkomma efter framgångsrik behandling.

Vill du veta mer?