Hår- och nagelförändringar under graviditeten

Vill du veta mer?

Detta är en patientinformation från Sveriges främsta och mest omfattande kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal. Medibas underlättar för läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal att erbjuda uppdaterad och säker vård i en pressad klinisk vardag. Medibas är obundet och uppdateras kontinuerligt för att ge användaren direkt tillgång till aktuella riktlinjer och kliniskt relevant forskning.

Testa Medibas för professionen i 30 dagar utan kostnad.

Under graviditeten sker stora förändringar i produktionen av hormoner, och mängden av vissa hormoner ökar betydligt. Under graviditeten är det vanligt att uppleva förändringar när det gäller håret eller hårväxten och naglarna på grund av de här hormonförändringarna. Förändringarna är i stort sett övergående och yttrar sig som ökad eller nedsatt tillväxt.

"Onormal" hårväxt på kroppen

Många kvinnor upplever en viss grad av hårväxt i ansiktet och på armar, ben och rygg under graviditeten. Den här "onormala" hårväxten går vanligtvis tillbaka efter förlossningen, men kosmetisk borttagning av ansiktshår kan ibland vara aktuellt om tillståndet håller i sig.

Förändringar av håret på huvudet

Under graviditeten kan kvinnor uppleva att håret på huvudet blir lite tjockare. Det beror på att håret går in i en förlängd aktiv tillväxtfas. Efter förlossningen går håret över i en förlängd vilofas vilket ger ökat håravfall. Perioden med ökat håravfall kan pågå i flera månader eller längre än ett år efter graviditeten. Ett fåtal kvinnor med en tendens till "manligt håravfall" (androgen alopeci) kan observera håravfall vid tinningarna, vilket eventuellt inte förbättras efter förlossningen.

Nagelförändringar

Naglarna växer vanligtvis snabbare under graviditeten. Gravida kvinnor kan uppleva att naglarna är skörare, att det bildas tvärgående fåror i naglarna, att naglar lossnar lättare eller att huden under nageln blir tjockare. De flesta av de här förändringarna går tillbaka efter förlossningen.

Vill du veta mer?


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.