Gå direkt till huvudinnehållet

Eczema herpeticum

Faktagranskad av: Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Fakta om eczema herpeticum

  • Eczema herpeticum är en infektion med herpesvirus hos en person, i regel ett barn, med atopiskt eksem.
  • Utslaget börjar som kupolformade små blåsor som övergår till utstansade sår, fjällande hud och röda flagor.
  • Orsaken till eczema herpeticum är oftast infektion med herpes simplex-virus (HSV).
  • För att bekräfta diagnosen tar läkaren prover från utslaget, både för att undersöka förekomst av herpesvirus och förekomst av bakterier.
  • Den huvudsakliga behandlingen är intag av virushämmande medel, antingen direkt i blodet vid allvarlig infektion eller som tabletter i mildare fall.
  • I de allra flesta fall går infektionen relativt snabbt tillbaka med rätt behandling. Om infektionen inte behandlas kan den bli allvarlig och tillståndet kan bli livshotande.

Vad är eczema herpeticum?

Eczema herpeticum är en infektion med herpesvirus (HSV) hos en person, i regel ett barn, med atopiskt eksem. Det är en förhållandevis sällsynt komplikation till atopiskt eksem. Det är oklart vilka patienter med atopiskt eksem som löper risk att få eczema herpeticum. Det är möjligt att barn som får atopiskt eksem tidigt är något mer utsatta än andra.

Symtom

Utslaget är i regel lokaliserat till ansikte, hals och bål. Hudförändringarna är vanligtvis milda eller måttliga, men i uttalade fall är hudförändringarna betydande.

Utslaget börjar som kupolformade små blåsor (vesikler, påminner om vattkoppor) som försvinner och övergår till utstansade sår, fjällande hud och röda flagor (se bilderna).

Allvarlighetsgraden varierar, men utslaget kan åtföljas av feber och trötthet.

Orsak

Orsaken till eczema herpeticum är oftast infektion med herpes simplex-virus (HSV). Exakt hur infektionen utvecklas vet man inte, men man tror att HSV tränger in i huden när hudbarriären är försvagad till följd av eksem.

Det befintliga eksemets allvarlighetsgrad verkar inte ha någon betydelse för eczema herpeticum-infektionens allvarlighetsgrad. Ett allvarligt fall av atopiskt eksem medför inte nödvändigtvis ett allvarligt fall av eczema herpeticum.

Diagnos

Vid misstanke om tillståndet remitteras patienten akut till hudläkare. För att bekräfta diagnosen tar läkaren prover från utslaget, både för att undersöka förekomst av herpesvirus och förekomst av bakterier.

Det är vanligt att utbrottet leder till en tilläggsinfektion med bakterier, ett tillstånd som liknar svinkoppor (impetigo).

Behandling

Syftet med behandlingen är att förhindra utveckling av en kraftig infektion.

Om infektionen inte behandlas kan den bli allvarlig och tillståndet kan bli livshotande. Tillståndet ska bedömas som en akutsituation som kräver snabb behandling.

Den huvudsakliga behandlingen är intag av virushämmande medel, antingen direkt i blodet vid allvarlig infektion eller som tabletter i mildare fall. Kuren ges i regel under 5–10 dagar.

Lokala antivirala medel används ofta för att förebygga herpesinfektion i ögat om det föreligger utbrott på och kring ögonlocken.

Antibiotika behövs ofta för att behandla tilläggsinfektioner.

Användning av kortison kan förvärra tillståndet.

Prognos

I de allra flesta fall går infektionen relativt snabbt tillbaka med rätt behandling. Infektionen är dock allvarlig och kan i värsta fall leda till döden om den inte behandlas.

Vill du veta mer?