Gå direkt till huvudinnehållet

Ytlig tromboflebit, ytlig ventrombos

Senast reviderad:


Definition:
Trombotisering av en ytlig ven med samtidig lokal kärlväggsinflammation.
Förekomst:
Relativt vanligt tillstånd. 
Symtom:
Smärta, ömhet, ödem och/eller erytem i den ytliga venen.
Kliniska fynd:
Ofta känns en öm, indurerad sträng med lokala inflammationstecken.
Diagnostik:
Vanligen räcker anamnes och status för diagnos. Vid ökad risk för samtidig DVT rekommenderas ultraljudsundersökning.
Behandling:
Vid distala ytliga tromboflebiter utan ökad risk för DVT räcker symtomlindrande behandling. I övriga fall rekommenderas utökad diagnostik och/eller behandling med antikoagulantia. 
 1. Nasr H, Scriven JM. Superficial thrombophlebitis (superficial venous thrombosis). BMJ. 2015;350:h2039. PMID:26099257. PubMed  
 2. Janusinfo. Var femte tromboflebit kopplad till djup ventrombos. 2016-11-17 (Hämtad 2020-01-13). janusinfo.se  
 3. Evans NS, Ratchford EV. Superficial vein thrombosis. Vasc Med. 2018;23(2):187–189. PMID:29431059. PubMed  
 4. Marchiori A, Mosena L, Prandoni P. . Superficial vein thrombosis: risk factors, diagnosis, and treatment.. Semin Thromb Hemost 2006; 32: 737-743. pmid:17024602 PubMed  
 5. Di Nisio M, Wichers IM, Middeldorp S. Treatment for superficial thrombophlebitis of the leg. Cochrane Database Syst Rev. 2018;2:CD004982. Published 2018 Feb 25. doi:10.1002/14651858.CD004982.pub6 DOI  
 6. Leon L, Giannoukas AD, Dodd D et al. Clinical significance of superficial vein thrombosis. Eur J Vasc Endovasc Surg 2005; 29(1): 10-17. PMID:15570265. PubMed  
 7. Decousus H, Epinat M, Guillot K et al. Superficial vein thrombosis: risk factors, diagnosis, and treatment. Opin Pulm Med 2003; 9: 393-7. pmid:12904709 PubMed  
 8. Nordlie H, Tangerud Å, Thorsnes SE, Breivik S. Mondors sykdom. Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 845. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 9. Di Minno MN, Ambrosino P, Ambrosini F, et al. Prevalence of deep vein thrombosis and pulmonary embolism in patients with superficial vein thrombosis: a systematic review and meta-analysis. J Thromb Haemost. 2016;14(5):964–972. PMID:26845754. PubMed  
 10. Decousus H, Quéré I, Presles E, et al. . Superficial venous thrombosis and venous thromboembolism: a large, prospective epidemiologic study. Ann Intern Med 2010; 152: 218-24. doi:10.7326/0003-4819-152-4-201002160-00006 DOI  
 11. Scott G, Mahdi AJ, Alikhan R. Superficial vein thrombosis: a current approach to management. Br J Haematol. 2015;168(5):639–645. PMID:25521017. PubMed  
 12. Decousus H, Leizorovicz A. Superficial thrombophlebitis of the legs: still a lot to learn. J Thromb Haemost 2005; 3: 1149-51. pmid:15946201 PubMed  
 13. Cesarone MR, Belcaro G, Agus G, Georgiev M, et al. Management of superficial vein thrombosis and thrombophlebitis: status and expert opinion document. Angiology 2007; 58: 519. pmid:17478877 PubMed  
 14. Marcucci R, Ciuti G, Poli D et al. Thrombophilia is frequent in superficial vein thrombosis and is associated with recurrence. J Thromb Haemost 2007; 5(suppl 1): 520.
 15. Di Nisio M, Peinemann F, Porreca E, Rutjes AW. Treatment for superficial infusion thrombophlebitis of the upper extremity. Cochrane Database Syst Rev. 2015;2015(11):CD011015. Published 2015 Nov 20. doi:10.1002/14651858.CD011015.pub2 DOI  
 16. Region Kronoberg. Ytlig tromboflebit. 2018-12-17 (Hämtad 2020-01-13). dokpub.regionkronoberg.se  
 17. Scovell S, Eidt J, Mills JL, et al. Phlebitis and thrombosis of the superficial lower extremity veins. UpToDate. Last updated Oct 3, 2019 (Hämtad 2020-01-13). www.uptodate.com  
 18. Scovell SD, Ergul EA, Conrad MF. Medical management of acute superficial vein thrombosis of the saphenous vein. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord. 2018;6(1):109–117. PMID:29097174. PubMed  
 19. Beyer-Westendorf J, Schellong SM, Gerlach H, et al. Prevention of thromboembolic complications in patients with superficial-vein thrombosis given rivaroxaban or fondaparinux: the open-label, randomised, non-inferiority SURPRISE phase 3b trial. Lancet Haematol. 2017;4(3):e105–e113. PMID:28219692. PubMed  
 20. Cannegieter SC, Horváth-Puhó E, Schmidt M, et al. Risk of venous and arterial thrombotic events in patients diagnosed with superficial vein thrombosis: A nationwide cohort study. Blood 2015; 125:229. doi: 10.1182/blood-2014-06-577783 DOI  
 21. van Doormaal FF, Atalay S, Brouwer HJ, van der Velde EF, et al. . Idiopathic superficial thrombophlebitis and the incidence of cancer in primary care patients.. Ann Fam Med 2010; 8: 47-50. doi:10.1370/afm.1058 DOI  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Eva Swahn, professor och överläkare, Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping