Gå direkt till huvudinnehållet

Posttrombotiskt syndrom (PTS)

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Posttrombotisk syndrom (PTS) är långvarig insufficiens i klaffarna i det djupa vensystemet efter tidigare djup ventrombos (DVT), med utveckling av kroniska symtom eller tecken på venös insufficiens.
Förekomst:
Cirka 20–50 % av all patienter med DVT utvecklar PTS och cirka 5–10 % utvecklar allvarlig PTS.
Symtom:
De typiska symtomen och fynden är lokala smärtor (eventuellt tyngdkänsla och klåda), dekliva ödem och hudsår (teleangiektasier, eksem och hyperpigmentering). Symtomen kan vara intermittenta eller kroniska och provoceras i stående ställning.
Kliniska fynd:
Ödem, pigmentering, kroniskt eksem och bensår.
Diagnostik:
Typiska symtom och kliniska fynd hos person som tidigare haft DVT: ≥5 poäng eller venöst bensår enligt Villaltaskalan.
Behandling:
Kompressionsstrumpor för symtomlindring, hud- och sårbehandling, god fothygien. Endovaskulär rekanalisering/klaffrekonstruktion kan hjälpa vissa utvalda patienter.
 1. Amin EE, Bistervels IM, Meijer K, et al. Reduced incidence of vein occlusion and postthrombotic syndrome after immediate compression for deep vein thrombosis. Blood. 2018;132(21):2298-2304. PubMed  
 2. Mills JL, Armstrong DG. Chronic venous insufficiency. BMJ Best Practice, last updated 18 Feb 2020. bestpractice.bmj.com  
 3. Kahn SR. The post-thrombotic syndrome. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2016;2016(1):413-418. PMID: 27913509 PubMed  
 4. Kahn SR, Partsch H, Vedantham S, Prandoni P, Kearon C. Definition of post-thrombotic syndrome of the leg for use in clinical investigations: a recommendation for standardization. J Thromb Haemost 2009;7:879–83. PMID: 19175497 PubMed  
 5. Kahn SR. Measurement properties of the Villalta scale to define and classify the severity of the post-thrombotic syndrome. J Thromb Haemost 2009;7:884–8. PMID: 19320818 PubMed  
 6. Li R, Yuan M, Cheng J, et al. Risk of post-thrombotic syndrome after deep vein thrombosis treated with rivaroxaban versus vitamin-K antagonists: A systematic review and meta-analysis published online ahead of print, 2020 Sep 17. Thromb Res. 2020;196:340-348. PMID: 32977134 PubMed  
 7. Broderick C, Watson L, Armon MP. Thrombolytic strategies versus standard anticoagulation for acute deep vein thrombosis of the lower limb. Cochrane Database Syst Rev. 2021;1(1):CD002783. Published 2021 Jan 19. doi:10.1002/14651858.CD002783.pub5. PMID: 33464575 PubMed  
 8. Meng J, Liu W, Xiao Y, et al. Is it necessary to wear compression stockings and how long should they be worn for preventing post thrombotic syndrome? A meta-analysis of randomized controlled trials. Thromb Res 2023; 225: 79-86. pmid:37030189 PubMed  
 • Peter J Svensson, professor och överläkare, Koagulationscentrum, Skånes universitetssjukhus
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim