Gå direkt till huvudinnehållet

Subaraknoidalblödning

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Akut blödning från stora och medelstora intrakraniella artärer i subaraknoidalrummet mellan hjärnans innersta hinnor, araknoidea och pia mater (utanför hjärnvävnaden). I knappt 80 % av fallen är orsaken ruptur av ett intrakraniellt aneurysm.
Förekomst:
Det inträffar cirka 1000 fall per år i Sverige (cirka 10/100 000/år).
Symtom:
Typiskt är plötslig debut av intensiv huvudvärk som når maximal intensitet inom några sekunder. Oftast följer nackstelhet, illamående och kräkningar, medvetslöshet, krampanfall, yrsel och ljusskygghet.
Kliniska fynd:
Vid undersökning:nackstelhet, nedsatt medvetandegrad, eventuellt medvetslöshet, fokala neurologiska bortfall.
Diagnostik:
Akut inläggning vid misstanke om diagnosen. Diagnostik med DT hjärna.
Behandling:
Kirurgisk behandling, endoskopisk eller öppen. Symtomatisk behandling för att förebygga sekundär ischemi eller andra komplikationer.
 1. Suarez JI, Tarr RW, Selman WR. Aneurysmal subarachnoid hemorrhage. N Engl J Med 2006; 354: 387-96. PubMed  
 2. van Gijn J, Rinkel GJ. Subarachnoid haemorrhage: diagnosis, causes and management. Brain 2001; 124: 249-78. PubMed  
 3. Brown RD Jr, Broderick JP. Unruptured intracranial aneurysms: epidemiology, natural history, management options, and familial screening. Lancet Neurol 2014; 13: 393-404. pmid:24646873 PubMed  
 4. Socialstyrelsen. Statistikdatabas för diagnoser i sluten vård. I60 Subaraknoidalblödning. Hämtad 2019-02-06 sdb.socialstyrelsen.se  
 5. de Rooij NK, Linn FH, van der Plas JA, et al. Incidence of subarachnoid haemorrhage: a systematic review with emphasis on region, age, gender and time trends. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2007;78(12):1365-72. PMID: 17470467 PubMed  
 6. Sjögren B, Milos P. ABC om Aneurysmal subaraknoidalblödning. Lakartidningen.se 2019-01-22. www.lakartidningen.se  
 7. Brisman JL, Song JK, Newell DW. Cerebral aneurysms. N Engl J Med 2006; 355: 928-39. PubMed  
 8. Adams HP Jr, Gordon DL. Nonaneurysmal subarachnoid hemorrhage. Ann Neurol 1991; 29: 461-2. PubMed  
 9. Newton T, Krawczyk J, Lavine S. Subarachnoid hemorrhage. eMedicine, April 4, 2002. www.emedicine.com  
 10. Isaksen J, Egge A, Waterloo K, Romner B, Ingebrigtsen T. Risk factors for aneurysmal subarachnoid haemorrhage: the Tromso study. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2002; 73: 185-7. PubMed  
 11. Schievink WI. Intracranial aneurysms. N Engl J Med 1997; 336: 28-40. New England Journal of Medicine  
 12. Feigin VL, Rinkel GJ, Lawes CM, et al. Risk factors for subarachnoid hemorrhage: an updated systematic review of epidemiological studies. Stroke. 2005;36(12):2773–2780. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 13. Broderick JP, Viscoli CM, Brott T, et al. Major risk factors for aneurysmal subarachnoid hemorrhage in the young are modifiable. Stroke 2003; 34: 1375-81. Stroke  
 14. Anderson C, Ni Mhurchu C, Scott D, Bennett D, Jamrozik K, Hankey G; Australasian Cooperative Research on Subarachnoid Hemorrhage Study Group. Triggers of subarachnoid hemorrhage: role of physical exertion, smoking, and alcohol in the Australasian Cooperative Research on Subarachnoid Hemorrhage Study (ACROSS). Stroke. 2003;34(7):1771–1776. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 15. Schievink WI, Michels VV, Piepgras DG. Neurovascular manifestations of heritable connective tissue disorders: a review. Stroke 1994; 25: 889-903. Stroke  
 16. Wiebers DO, Whisnant JP, Huston J III, et al. Unruptured intracranial aneurysms: natural history, clinical outcome, and risks of surgical and endovascular treatment. Lancet 2003; 362: 103-10. PubMed  
 17. Carpenter CR, Hussain AM, Ward MJ, et al. Spontaneous subarachnoid hemorrhage: A systematic review and meta-analysis describing the diagnostic accuracy of history, physical exam, imaging, and lumbar puncture with an exploration of test thresholds. Acad Emerg Med 2016. doi: 10.1111/acem.12984 DOI  
 18. Blok KM, Rinkel GJE, Majoie CBLM, et al. CT within 6 hours of headache onset to rule out subarachnoid hemorrhage in nonacademic hospitals. Neurology 2015. DOI: 10.1212/WNL.0000000000001562 DOI  
 19. Edlow JA, Caplan LR. Avoiding pitfalls in the diagnosis of subarachnoid hemorrhage. N Engl J Med 2000; 342: 29-36. New England Journal of Medicine  
 20. Bakke SJ, Lindegaard K-F. Subaraknoidalblødning - diagnostikk og behandling. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1074-8.
 21. Perry JJ, Stiell IG, Sivilotti ML, et al. High-risk clinical characteristics for subarachnoid haemorrhage in patients with acute headache: prospective cohort study. BMJ. 2010;341:c5204. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 22. Landtblom AM, Fridriksson S, Boivie J, Hillman J, Johansson G, Johansson I. Sudden onset headache: a prospective study of features, incidence and causes. Cephalalgia. 2002;22(5):354–360. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 23. Morgenstern LB, Luna-Gonzales H, Huber JC Jr, et al. Worst headache and subarachnoid hemorrhage: prospective, modern computed tomography and spinal fluid analysis. Ann Emerg Med. 1998;32(3 pt 1):297–304.
 24. Linn FH, Wijdicks EF, van der Graaf Y, Weerdesteyn-van Vliet FA, Bartelds AI, van Gijn J. Prospective study of sentinel headache in aneurysmal subarachnoid haemorrhage. Lancet. 1994;344(8922):590–593.
 25. Kowalski RG, Claassen J, Kreiter KT, et al. Initial misdiagnosis and outcome after subarachnoid hemorrhage. JAMA 2004; 291: 866-9. Journal of the American Medical Association  
 26. Togha M, Sahraian MA, Khorram M, Khashayar P. Warning signs and symptoms of subarachnoid hemorrhage. South Med J. 2009;102(1):21–24. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 27. Polmear A. Sentinel headaches in aneurysmal subarachnoid hemorrhage: what is the true incidence? A systematic review. Cephalalgia 2003; 23: 935-41. PubMed  
 28. Perry JJ, Sivilotti MLA, Sutherland J, et al . Validation of the Ottawa Subarachnoid Hemorrhage Rule in patients with acute headache. CMAJ 2017; 189: 1379-85. pmid:29133539 PubMed  
 29. Perry JJ, Stiell IG, Sivilotti MLA, et al. Sensitivity of computed tomography performed within six hours of onset of headache for diagnosis of subarachnoid haemorrhage: prospective cohort study. BMJ 2011; 343: d4277. BMJ (DOI)  
 30. Claassen J, Bernardini GL, Kreiter K, et al. Effect of cisternal and ventricular blood on risk of delayed cerebral ischemia after subarachnoid hemorrhage: the Fisher scale revisited. Stroke 2001; 32: 2012-20. Stroke  
 31. Lawton MT, Vates GE. Subarachnoid hemorrhage. N Engl J Med 2017; 377: 257-66. doi:10.1056/NEJMcp1605827 DOI  
 32. Cohen-Gadol AA, Bohnstedt BN. Recognition and evaluation of nontraumatic subarachnoid hemorrhage and ruptured cerebral aneurysm. Am Fam Physician. 2013 Oct 1;88(7):451-456.
 33. Whitfield PC, Kirkpatrick PJ. Timing of surgery for aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Cochrane Database Syst Rev 2001; 2. The Cochrane Library  
 34. Baharoglu MI, Germans MR, Rinkel GJ, et al. Antifibrinolytic therapy for aneurysmal subarachnoid haemorrhage. Cochrane Database Syst Rev 2013 Aug 30;8:CD001245. doi: 10.1002/14651858.CD001245.pub2 DOI  
 35. Steiner T, Juvela S, Unterberg A et al. European Stroke. European Stroke Organization guidelines for the management of intracranial aneurysms and subarachnoid haemorrhage. Cerebrovasc Dis. 2013;35(2):93-112. PMID: 23406828 PubMed  
 36. International Subarachnoid Aneurysm Trial (ISAT) Colloborative Group. International Subarachnoid Aneurysm Trial (ISAT) of neurosurgical clipping versus endovascular coiling in 2143 patients with ruptured intracranial aneurysms: a randomised trial. Lancet 2002;360:1267-74. PubMed  
 37. Hillman J, Fridriksson S, Nilsson O et al. Immediate administration of tranexamic acid and reduced incidence of early rebleeding after aneurysmal subarachoid hemorrhage: a prospective randomized trial. J Neurosurg 2002; 97: 771-8. PubMed  
 38. Pedersen HK, Bakke SJ, Hald JK et al. CTA in patients with subarachnoid haemorrhage. Acta Radiologica 2001; 42: 43-9. PubMed  
 39. van Gijn J, Hijdra A, Wijdicks EF, Vermeulen M, van Crevel H. Acute hydrocephalus after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. J Neurosurg 1985; 63: 355-62. PubMed  
 40. Nieuwkamp DJ, Setz LE, Algra A, et al. Changes in case fatality of aneurysmal subarachnoid haemorrhage over time, according to age, sex and region: a meta-analysis. Lancet Neurol 2009; 8: 635-42. pmid:19501022 PubMed  
 41. Wik KE, Lindegaard K-F, Brunborg B, Bjørk IT, Ruland C. Livet etter akutt hjernehinneblødning. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 152-4.
 42. Soize S, Gawlitza M, Raoult H et al. Imaging follow-up of intracranial aneurysms treated by endovascular means: why, when, and how? Stroke. 2016;47(5):1407-12. PMID: 27026629 PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Bo Norrving, professor och överläkare, Neurologkliniken, Skånes universitetssjukhus