Gå direkt till huvudinnehållet

Reumatisk feber

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Reumatisk feber är ett systemiskt immunsvar som kan uppträda efter en halsinfektion med betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS).
Förekomst:
Tillståndet är mycket sällsynt i Sverige, men vanligt i vissa delar i centrala Afrika söder om Sahara, på öar i Stilla havet och södra Asien. Incidensen är som högst i ålder 5–14 år.
Symtom:
Symtomen startar 2–3 veckor efter en GAS-halsinfektion. Symtom på kardit, polyartrit, korea, erytema marginatum och/eller subkutana noduli. Dessutom ofta artralgi, feber och förhöjd SR och CRP.
Kliniska fynd:
Ledsvullnad, blåsljud, ofrivilliga rörelser, utslag.
Diagnostik:
Streptokockantikroppar. SR och CRP. EKG och ekokardiografi.
Behandling:
Antibiotika i akut fas och som sekundär profylax. I övrigt stödjande vård och behandling av eventuella komplikationer.
 1. Carapetis FR, McDonald M, Wilson NJ. Acute rheumatic fever. Lancet 2005; 366: 155-68. PubMed  
 2. Marijon E, Mirabel M, Celermajer DS, Jouven X. Rheumatic heart disease. Lancet. 2012;379(9819):953-964. PubMed  
 3. Martin WJ, Steer AC, Smeesters PR, et al. Post-infectious group A streptococcal autoimmune syndromes and the heart. Autoimmun Rev. 2015 2015 Aug;14(8):710-25. PMID: 25891492 PubMed  
 4. Cilliers A, Adler AJ, Saloojee H. Anti-inflammatory treatment for carditis in acute rheumatic fever. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 5. Art. No.: CD003176. DOI: 10.1002/14651858.CD003176.pub3. PMID: 26017576 PubMed  
 5. Dass C, Kanmanthareddy A. Rheumatic Heart Disease. 2022 Jul 25. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan PMID: 30855870 PubMed  
 6. Statistikdatabas för diagnoser. I00-I02 Akut reumatisk feber. Socialstyrelsen (hämtad 2023-04-04) sdb.socialstyrelsen.se  
 7. Cunningham MW. Streptococcus and rheumatic fever. Curr Opin Rheumatol. 2012 Jul;24(4):408-16. doi: 10.1097/BOR.0b013e32835461d3. PMID: 22617826 PubMed  
 8. Malmborg P, Dahlström K, Kendahl GC, Lundell B, Eriksson B, Hildebrand H. Reumatisk feber bakom hastigt påkommen korea hos ung flicka. En fallbeskrivning Rheumatic fever behind acute chorea in a young girl. A case report. Lakartidningen. 2001 Aug 22;98(34):3545-9. Swedish. PMID: 11571798 PubMed  
 9. Engel ME, Stander R, Vogel J et al. Genetic susceptibility to acute rheumatic fever: a systematic review and meta-analysis of twin studies. PLoS One. 2011;6(9):e25326. doi: 10.1371/journal.pone.0025326. Epub 2011 Sep 30. PMID: 21980428 PubMed  
 10. Gewitz MH, Baltimore RS, Tani LY, et al. Revision of the Jones criteria for the diagnosis of acute rheumatic fever in the era of Doppler echocardiography: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2015;131:1806-1818. PMID: 25908771 PubMed  
 11. Lahiri S, Sanyahumbi A. Acute Rheumatic Fever. Pediatr Rev. 2021 May;42(5):221-232. doi: 10.1542/pir.2019-0288. PMID: 33931507 PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet