Gå direkt till huvudinnehållet

Reflexmedierad (vasovagal) synkope

Senast reviderad:


Definition:
Består av vasovagal synkope, situationsutlöst synkope och sinus caroticus syndrom.
Förekomst:
Synkope är vanligt och reflexmedierad synkope är den vanligaste formen.
Symtom:
Ofta prodromala symtom (illamående, svettning, blekhet) innan synkope. Ofta utlösande faktor/situation.
Kliniska fynd:
Efter synkopen finns vanligen inga avvikande fynd.
Diagnostik:
Diagnosen baseras vanligen på grundlig anamnes, kliniska fynd och EKG. I vissa fall kan kompletterande tester utföras.
Behandling:
Information och lugnande besked. Undvika utlösande faktorer/situationer. Ibland mottrycksmanövrer. Pacemaker i enskilda fall.
  1. Brignole M, Moya A, de Lange FJ, et al. 2018 ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope. Eur Heart J 2018; 39: 1883. pmid:29562304 PubMed  
  2. Kenny RA, McNicholas T. The management of vasovagal syncope. QJM. 2016;109(12):767-773. PMID:27340222. PubMed  
  3. Runser LA, Gauer RL, Houser A. Syncope: Evaluation and Differential Diagnosis. Am Fam Physician. 2017;95(5):303-312. PMID:28290647. PubMed  
  4. Adkisson WO, Benditt DG. Pathophysiology of reflex syncope: A review. J Cardiovasc Electrophysiol. 2017;28(9):1088-1097. PMID:28776824. PubMed  
  5. Kalischer Wellander B, Mattsson G, Lundberg A, et al. Differentialdiagnostik och handläggning vid synkope. Läkartidningen. 2019;116:FF4P. lakartidningen.se  
  6. Rocha BML, Gomes RV, Cunha GJL, et al. Diagnostic and therapeutic approach to cardioinhibitory reflex syncope: A complex and controversial issue. Abordagem diagnóstica e terapêutica da síncope reflexa cardio‐inibitória – A complexidade de um tema controverso. Rev Port Cardiol. 2019;38(9):661-673. PMID:31813672. PubMed  
  7. van Dijk N, Quartieri F, Blanc JJ, et al. Effectiveness of physical counterpressure maneuvers in preventing vasovagal syncope: the Physical Counterpressure Manoeuvres Trial (PC-Trial). J Am Coll Cardiol 2006; 48: 1652-7. PubMed  
  8. Sutton R. Reflex syncope: Diagnosis and treatment. J Arrhythm. 2017;33(6):545-552. PMID:29255499. PubMed  
  9. TSFS 2017:106 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m. (Hämtad 2020-11-25). www.transportstyrelsen.se  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas