Gå direkt till huvudinnehållet

Perikardit

Senast reviderad:


Definition: 
Inflammation i perikardiet, oftast orsakat av virusinfektion. 
Förekomst: 
Akut perikardit står för cirka 0,1 % av alla inläggningar och cirka 5 % av alla akuta inläggningar på grund av bröstsmärtor. 
Symptom: 
Oftast retrosternala, skarpa smärtor med lindring i sittande ställning och vid framåtböjning. Smärtan tilltar vid djup inandning, hosta och ibland hicka.
Kliniska fynd: 
Perikardiella gnidningsljud är typiskt vid akut perikardit. Vid perikardit med utveckling av perikardvätska kan det utvecklas konstriktiv perikardit med ödem, halsvenstas och hepatomegali.
Diagnostik:
Diagnosen baseras på anamnes, kliniska fynd och kompletterande diagnostik såsom ekokardiografi, röntgen thorax och labprover.
Behandling: 
Akut perikardit behandlas med eventuellt inflammationsdämpande behandling. Eventuellt behandling av utlösande orsak. Kirurgisk behandling kan vara aktuellt vid konstriktiv perikardit.
  1. Adler Y, Charron P, Imazio M, et al. 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases. Eur Heart J 2015; 36: 2921–2964. doi:10.1093/eurheartj/ehv318 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov  
  2. Mattsson G, Levin Glosli C, Magnusson P. ABC om Perikardit och myokardit. Läkartidningen. 2018,115:ET7I. lakartidningen.se  
  3. Snyder MJ, Bepko J, White M. Acute pericarditis: diagnosis and management. Am Fam Physician. 2014 Apr 1;89(7):553-560. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov  
  4. Cacoub P, Marques C. Acute recurrent pericarditis: from pathophysiology towards new treatment strategy. Heart 2020. pmid:32238419 PubMed  
  5. Imazio M, Gaita F, LeWinter M. Evaluation and Treatment of Pericarditis: A Systematic Review. JAMA. 2015 Oct 13;314(14):1498-506. pmid: 26461998 PubMed  
  6. Chiabrando JG, Bonaventura A, Vecchié A, et al. Management of Acute and Recurrent Pericarditis: JACC State-of-the-Art Review. J Am Coll Cardiol. 2020;75(1):76-92. PMID:31918837. PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas
  • Michael Handke, Prof. Dr. med., Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Intensivmedizin, Freiburg i. Br.