Gå direkt till huvudinnehållet

Lymfödem

Senast reviderad:

Senast reviderad av:Definition:
Ett (ofta) kroniskt tillstånd som kännetecknas av ödem som orsakas av nedsatt transportkapacitet i lymfsystemet.
Förekomst:
Primärt lymfödem är ovanligt. Sekundärt lymfödem är ett tillstånd som förekommer i varierande grad, främst efter cancerrelaterad behandling.   
Anamnes:
Smygande debut av svullnad i en extremitet. Ofta föreligger en känd riskfaktor för (sekundärt) lymfödem.
Kliniska fynd:
Vanligen ensidigt ödem som i början är av pittingtyp. Senare ödem av icke pittingtyp. 
Diagnosen:
Diagnosen är främst en klinisk diagnos.
Behandling:
Består av noggrann hudvård, viktnedgång vid övervikt, övningar, kompressionsbehandling och eventuellt tilläggsbehandling.
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas