Gå direkt till huvudinnehållet

Lymfödem

Senast reviderad:


Definition:
Ett (ofta) kroniskt tillstånd som kännetecknas av ödem som orsakas av nedsatt transportkapacitet i lymfsystemet.
Förekomst:
Primärt lymfödem är ovanligt. Sekundärt lymfödem är ett tillstånd som förekommer i varierande grad, främst efter cancerrelaterad behandling.   
Anamnes:
Smygande debut av svullnad i en extremitet. Ofta föreligger en känd riskfaktor för (sekundärt) lymfödem.
Kliniska fynd:
Vanligen ensidigt ödem som i början är av pittingtyp. Senare ödem av icke pittingtyp. 
Diagnosen:
Diagnosen är främst en klinisk diagnos.
Behandling:
Består av noggrann hudvård, viktnedgång vid övervikt, övningar, kompressionsbehandling och eventuellt tilläggsbehandling.
 1. Regionala cancercentrum i samverkan. Bäckencancerrehabilitering. Lymfödem. 2020-03-25 (Hämtad 2021-05-25). kunskapsbanken.cancercentrum.se  
 2. Grada AA, Phillips TJ. Lymphedema: Pathophysiology and clinical manifestations. J Am Acad Dermatol. 2017;77(6):1009-1020. PMID:29132848. PubMed  
 3. Rockson SG. Diagnosis and management of lymphatic vascular disease. J Am Coll Cardiol 2008; 52: 799. PubMed  
 4. Kerchner K, Fleischer A, Yosipovitch G. Lower extremity lymphedema update: pathophysiology, diagnosis, and treatment guidelines. J Am Acad Dermatol 2008; 59: 324. PubMed  
 5. Regionala cancercentrum i samverkan. Nationellt vårdprogram bröstcancer. Fastställt 2020-10-22 (Hämtad 2021-05-25). kunskapsbanken.cancercentrum.se  
 6. Rockson SG, Keeley V, Kilbreath S, Szuba A, Towers A. Cancer-associated secondary lymphoedema. Nat Rev Dis Primers. 2019;5(1):22. PMID:30923312. PubMed  
 7. Cormier JN, Askew RL, Mungovan KS, Xing Y, Ross MI, Armer JM. Lymphedema beyond breast cancer: a systematic review and meta-analysis of cancer-related secondary lymphedema. Cancer 2010; 116: 5138. PubMed  
 8. Executive Committee of the International Society of Lymphology. The diagnosis and treatment of peripheral lymphedema: 2020 Consensus Document of the International Society of Lymphology. Lymphology. 2020;53(1):3-19. PMID:32521126. PubMed  
 9. Vårdhandboken. Lymfödem, vård och behandling – Utredning och undersökning. 2020-03-09 (Hämtad 2021-05-28). www.vardhandboken.se  
 10. Regionalt Cancercentrum Syd. Tidig diagnostik och uppföljning av lymfödem. 2021-04-21 (Hämtad 2021-05-28). cancercentrum.se  
 11. Vårdhandboken. Lymfödem, vård och behandling – Behandling. 2020-03-09 (Hämtad 2021-05-28). www.vardhandboken.se  
 12. Grada AA, Phillips TJ. Lymphedema: Diagnostic workup and management. J Am Acad Dermatol. 2017;77(6):995-1006. PMID:29132859. PubMed  
 13. Shaw C, Mortimer P, Judd PA. A randomized controlled trial of weight reduction as a treatment for breast cancer-related lymphedema. Cancer 2007; 110: 1868. PubMed  
 14. Heng S, Hughes B, Hibbert M, Khasraw M, Lwin Z. Traveling With Cancer: A Guide for Oncologists in the Modern World. J Glob Oncol. 2019;5:1-10. PMID:31291137. PubMed  
 15. Torres Lacomba M, Yuste Sánchez MJ, et al. Effectiveness of early physiotherapy to prevent lymphoedema after surgery for breast cancer: randomised, single blinded, clinical trial.. BMJ 2010; 340: b5396. BMJ (DOI)  
 16. Keeley V. Advances in understanding and management of lymphoedema (cancer, primary). Curr Opin Support Palliat Care. 2017;11(4):355-360. PMID:28984676. PubMed  
 17. McWayne J, Heiney SP. Psychologic and social sequelae of secondary lymphedema: a review. Cancer 2005; 104: 457. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas