Gå direkt till huvudinnehållet

Lipödem

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Lipödem är ett tillstånd med onormal ansamling av fett i framför allt ben och i vissa fall även i armar. Vätskeansamling behöver inte förekomma.
Förekomst:
Förekommer nästan uteslutande hos kvinnor.
Symtom:
Tyngdkänsla/trötthet i benen, smärtande fettvävnad i ben/armar och ömhet vid tryck, påverkat gångmönster, ökad benägenhet för hematom, kosmetiska besvär.
Kliniska fynd:
Disproportionellt ökad fettvävnad i extremiteter med abrupt övergång till normal vävnad vid till exempel fotled/handled. Ofta normal fettfördelning på bålen.
Diagnostik:
Diagnosen baseras i första hand på noggrann anamnes och klinisk undersökning. Det finns ett antal diagnostiska kriterier som kan användas för att ställa diagnosen och sjukdomen kan delas in i olika stadier. 
Behandling:
Vid behov levnadsvaneförändringar för att säkerställa tillräcklig fysisk aktivitet och förhindra viktuppgång. Kompressionsterapi och kirurgiska åtgärder kan bli aktuellt hos vissa patienter.
 1. Okhovat J-P, Alavi A. Lipedema. A review of the literature. Int J Low Extrem Wounds 2015; 14: 262-7. pmid:25326446 PubMed  
 2. SBU. Lipödem. Diagnostik, behandling, upplevelser och erfarenheter. 2021-07-06 (Hämtad 2021-09-17). www.sbu.se  
 3. Halk AB, Damstra RJ. First Dutch guidelines on lipedema using the international classification of functioning, disability and health. Phlebology 2017; 32(3): 152-159. pmid:27075680 PubMed  
 4. Reich-Schupke S, Schmeller W, Brauer WJ. S1 guidelines: Lipedema. J Dtsch Dermatol Ges 2017; 15(7): 758-767. pmid:28677175 PubMed  
 5. Perbeck L, Mellgrim S. Lipödem - en ofta förbisedd men behandlingsbar sjukdom. Läkartidningen 2017; 114: ETHF. www.lakartidningen.se  
 6. Warren Peled A, Kappos EA. Lipedema: diagnostic and management challenges. Int J Womens Health 2016; 11;8: 389-95. pmid:27570465 PubMed  
 7. Langendoen SI, Habbema L, Nijsten TEC, et al. Lipoedema: from clinical presentation to therapy. A review of the literature. Br J Dermatol. 2009 Nov;161(5):980-6. PMID:19785610. PubMed  
 8. Herbst KL. Rare adipose disorders (RADs) masquerading as obesity. Acta Pharmacol Sin 2012; 33(2): 155-72. pmid:22301856 PubMed  
 9. Szolnoky G, Nagy N, Kovacs RK, et al. Complex decongestive physiotherapy decreases capillary fragility in lipedema. Lymphology 2008; 41: 161-6. pmid:19306662 PubMed  
 10. Schmeller W, Hueppe M, Meier-Vollrath I. Tumescent liposuction in lipoedema yields good long-term results. Br J Dermatol 2012; 166: 161-8. pmid:21824127 PubMed  
 11. Bauer AT, von Lukowicz D, Lossagk K, et al. New Insights on Lipedema: The Enigmatic Disease of the Peripheral Fat. Plast Reconstr Surg. 2019;144(6):1475–1484. PMID:31764671. doi:10.1097/PRS.0000000000006280 DOI  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, Vårdcentralen Hökarängen