Gå direkt till huvudinnehållet

Akut hjärtinfarkt

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Akut skada/död av hjärtmuskelceller på grund av ischemi, vanligtvis orsakad av ocklusion av kransartären.
Förekomst:
Risken ökar med stigande ålder, risken är högre hos män än hos kvinnor.
Symtom:
Typiska symtom är akut insättande och ihållande retrosternal smärta som åtföljs av illamående, yrsel, andnöd, ångest. Kan stråla ut mot arm, hals och/eller käke. Atypiska symtom förekommer.
Kliniska fynd:
Patienten är oftast smärtpåverkad, orolig och kallsvettig. Eventuell takypné.
Diagnostik:
EKG-förändringar kan förekomma. Slutgiltig diagnos ställs med hjälp av hjärtenzymer (troponiner). Ekokardiografi och koronarangiografi kan vara värdefullt i diagnostiken.
Behandling:
Akutbehandling med nitroglycerin, ASA, morfin, medel mot illamående. Beroende på orsaken kan trombolys eller PCI utföras.
 1. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al. Fourth universal definition of myocardial infarction (2018). Eur Heart J 2019; 40: 237-69. PMID:30571520. PubMed  
 2. Akut kranskärlssjukdom – Rekommendationer för bedömning, behandling och sekundärprevention (2015). Svenska Kardiologföreningen. cardio.se  
 3. Anderson L, Morrow D. Acute Myocardial Infarction. N Engl J Med 2017; 376: 2053-2064. doi:10.1056/NEJMra1606915 DOI  
 4. Socialstyrelsen. Statistik om hjärtinfarkter 2021. Publicerad 2022-11-30 (hämtad 2023-02-16). www.socialstyrelsen.se  
 5. Singh T, Chapman AR, Dweck MR, Mills NL, Newby DE. MINOCA: a heterogenous group of conditions associated with myocardial damage. Heart. 2021 Sep;107(18):1458-1464. doi: 10.1136/heartjnl-2020-318269. Epub 2021 Feb 10. PMID: 33568434 PubMed  
 6. Holm A, Andersen K, Simonsson M. Fokus på individuell behandling vid akut koronart syndrom utan ST-höjning. Lakartidningen.se 2021-01-18. lakartidningen.se  
 7. Wereski R, Kimenai DM, Bularga A, et al. Risk factors for type 1 and type 2 myocardial infarction. Eur Heart J. 2022;43(2):127-135. PMID:34431993. PubMed  
 8. Brown JC, Gerhardt TE, Kwon E. Risk Factors For Coronary Artery Disease. Updated 2022 Jun 5. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. PMID:32119297. PubMed  
 9. Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S et al. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. Lancet 2004;364:937-952. PubMed  
 10. Gustavsson P, Ljungman P. Snabb arbetsåtergång efter hjärtinfarkt möjlig för de flesta. Läkartidningen. 2020;117:20083. lakartidningen.se  
 11. Arbetsmiljöns betydelse för hjärt-kärlsjukdom – exponering för kemiska ämnen. SBU utvärderar. Rapport 261/2017. www.sbu.se  
 12. Kessous R, Shoham-Vardi I, Pariente G, et al. Long-term maternal atherosclerotic morbidity in women with pre-eclampsia. Heart 2014. doi:10.1136/heartjnl-2014-306571 DOI  
 13. Sinha A, Feinstein MJ. Coronary Artery Disease Manifestations in HIV: What, How, and Why. Can J Cardiol. 2019;35(3):270-279. PMID:30825949. PubMed  
 14. Frøberg O, Götberg M, Erlinge D, et al. Influenza Vaccination after Myocardial Infarction: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter Trial. Circulation 2021. pmid:34459211 PubMed  
 15. Missad hjärtinfarkt var ofta relaterad till atypisk anamnes. Systematisk genomgång av bakomliggande orsaker till anmälda fall av felaktig diagnostik vid akut hjärtinfarkt. Läkartidningen. 15 mars, 2017. vol 114. 445-520. lakartidningen.se  
 16. McSweeney JC, Cody M, Sullivan P, et al. Women's early warning symptoms of acute myocardial infarction. Circulation 2003; 108: 2619-23. Circulation  
 17. Khan N, Daskalopoulou S, Karp I, et al. Sex differences in prodromal symptoms in acute coronary syndrome in patients aged 55 years or younger. Heart 2017; 103: 863-869. doi:10.1136/heartjnl-2016-309945 DOI  
 18. Collet J-P, Thiele H, Barbato E, et al. 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. Eur Heart J 2020. pmid:32860058 PubMed  
 19. Roffi M, Patrono C, Collet J, et al. 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. Eur Heart J 2016; 37: 267–315. doi:10.1093/eurheartj/ehv320 DOI  
 20. Mehta SR, Tanguay J-F, Eikelboom JW, et al. Double-dose versus standard-dose clopidogrel and high-dose versus low-dose aspirin in individuals undergoing percutaneous coronary intervention for acute coronary syndromes (CURRENT-OASIS 7): a randomised factorial trial. Lancet 2010; : DOI:10.1016/S0140-6736(10)61088-4. DOI  
 21. Cabello JB, Burls A, Emparanza JI, et al. Oxygen therapy for acute myocardial infarction. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Dec 19;12:CD007160. PMID: 27991651. PubMed  
 22. Sepehrvand N, James SK, Stub D, et al. Effects of supplemental oxygen therapy in patients with suspected acute myocardial infarction: a meta-analysis of randomised clinical trials. Heart 2018. pmid:29599378 PubMed  
 23. Hofmann R, James SK, Jernberg T et al. Oxygen Therapy in Suspected Acute Myocardial Infarction. N Engl J Med. 2017 Sep 28;377(13):1240-1249. PMID: 28844200 PubMed  
 24. SBU. Klopidogrel vid dubbel trombocythämning jämfört med tikagrelor för patienter som vårdats för akut koronart syndrom. 2021-05-20 (Hämtad 21-06-23). www.sbu.se  
 25. Sanchis J, Bueno H, Miñana G, et al. Effect of Routine Invasive vs Conservative Strategy in Older Adults With Frailty and Non–ST-Segment Elevation Acute Myocardial Infarction A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med 2023. pmid:36877502 PubMed  
 26. Keeley EC, Hillis LD. Primary PCI for myocardial infarction with ST-segment elevation. N Engl J Med 2007; 356: 47-54. PubMed  
 27. Gershlick AH, Stephens-Lloyd A, Hughes S, et al. Rescue angioplasty after failed thrombolytic therapy for acute myocardial infarction. N Engl J Med. 2005; 353: 2758-68. PubMed  
 28. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård (2015, översyn 2018). www.socialstyrelsen.se  
 29. Conolly SJ, Eikelboom JW, Bosch J, et al. Rivaroxaban with or without aspirin in patients with stable coronary artery disease: an international, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2017; 391: 205-18. pmid:29132879 PubMed  
 30. Anand SS, Bosch J, Eikelboom JW, et al. Rivaroxaban with or without aspirin in patients with stable peripheral or carotid artery disease: an international, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2017; 391: 219-29. pmid:29132880 PubMed  
 31. ESC Clinical Practice Guidelines. 2017. Acute Myocardial Infarction in patients presenting with ST-segment elevation (Management of). (Hämtad 2018-02-14) www.escardio.org  
 32. European Society of Cardiology. 2020 Acute Coronary Syndromes (ACS) in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation (Management of) Guidelines. Published in 2020 (Hämtad 2021-02-04). www.escardio.org  
 33. Ishak D, Aktaa S, Lindhagen L, et al. Association of beta-blockers beyond 1 year after myocardial infarction and cardiovascular outcomes. Heart. 2023;109(15):1159-1165. Published 2023 Jul 12. PMID:37130746. PubMed  
 34. NICE guideline [NG185]. Acute coronary syndromes. 2020-11-18. (Hämtad 2021-02-04) www.nice.org.uk  
 35. Wallert J, Olsson EM, Pingel R et al. Attending Heart School and long-term outcome after myocardial infarction: A decennial SWEDEHEART registry study.Eur J Prev Cardiol. 2019 Sep 13:2047487319871714. PMID: 31514507 PubMed  
 36. Ibanez B, James S, Agewall S, et al. 2017 ESC guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: the task force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2018 Jan 7;39(2):119-77. PubMed  
 37. Vaccarino V, Parsons L, Peterson ED, et al. Sex differences in mortality after acute myocardial infarction. Arch Intern Med 2009; 169: 1767-74. PubMed  
 38. Chung S, Gedeborg R, Nicholas O, et al. Acute myocardial infarction: a comparison of short-term survival in national outcome registries in Sweden and the UK. Lancet 2014; 383: 1305–12. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 39. Chapman et al. Association of High-Sensitivity Cardiac Troponin I Concentration With Cardiac Outcomes in Patients With Suspected Acute Coronary Syndrome. JAMA 2017 Nov 21;318(19):1913-1924. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 40. Johansson S, Annika Rosengren A, Young K, et al. Mortality and morbidity trends after the first year in survivors of acute myocardial infarction: a systematic review. BMC Cardiovasc Disord 2017; 17: 53. PMID:28173750. PubMed  
 41. Ulvenstam A, Graipe A, Irewall AL, Söderström L, Mooe T. Incidence and predictors of cardiovascular outcomes after acute coronary syndrome in a population-based cohort study. Sci Rep. 2023;13(1):3447. PMID:36859606. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas