Gå direkt till huvudinnehållet

Mitralisstenos

Senast uppdaterad: Publicerad:
Sakkunnig:


  • Tore Eliasson, specialist i internmedicin, docent och överläkare, Smärtcentrum, Angereds Närsjukhus

Tidigare sakkunniga

  • Terje Johannessen, professor i allmän medicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Gisle Roksund, specialist i allmän medicin och samhällsmedicin, Klyve Legesenter, Skien
  • Stein Samstad, specialist i kardiologi, avdelningsöverläkare Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim