Gå direkt till huvudinnehållet

Aortastenos

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
En förträngning av aortaklaffen som leder till försämrad hjärtfunktion.
Förekomst:
Förekomsten hos personer >75 år är cirka 12–13 %.
Symtom:
Lång asymtomatisk fas. När symtom uppstår är dyspné, synkope/yrsel och angina pectoris vanligt.
Kliniska fynd:
Mittsystoliskt blåsljud med crescendo-decrescendo, ruteressformat. Fördröjd/långsamt stigande puls med lågt pulstryck. 
Diagnostik:
Ekokardiografi är den viktigaste undersökningen för att klassificera och följa upp tillståndet. 
Behandling:
Främst hos symtomatiska patienter med uttalad stenos rekommenderas behandling.
 1. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. 2018-01-01 (Hämtad 2020-10-06). www.socialstyrelsen.se  
 2. Iung B, Baron G, Butchart EG, et al. A prospective survey of patients with valvular heart disease in Europe: The Euro Heart Survey on Valvular Heart Disease. Eur Heart J. 2003;24(13):1231-1243. PMID:12831818. PubMed  
 3. Martinsson A, Li X, Andersson C, Nilsson J, Smith JG, Sundquist K. Temporal trends in the incidence and prognosis of aortic stenosis: a nationwide study of the Swedish population. Circulation. 2015;131(11):988-994. PMID:25779541. PubMed  
 4. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Aortastenos. 2019-12-11 (Hämtad 2020-10-06). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 5. Nkomo VT, Gardin JM, Skelton TM, et al. Burden of valvular heart diseases: a population-based study. Lancet 2006; 368: 1005-11. PubMed  
 6. Osnabrugge RL, Mylotte D, Head SJ, et al. Aortic stenosis in the elderly: disease prevalence and number of candidates for transcatheter aortic valve replacement: a meta-analysis and modeling study. J Am Coll Cardiol. 2013;62(11):1002-1012. PMID:23727214. PubMed  
 7. Chen J, Yiu K. Growing importance of valvular heart disease in the elderly. J Thorac Dis 2016; 8: E1701-E1703. doi:10.21037/jtd.2016.12.23 DOI  
 8. Tzemos N, Therrien J, Yip J, et al. Outcomes in adults with bicuspid aortic valves. JAMA 2008; 300: 1317-25. PubMed  
 9. Lewin MB, Otto CM. The bicuspid aortic valve: adverse outcomes from infancy to old age. Circulation 2005; 111(7): 832–4. pmid:15723989 PubMed  
 10. Baumgartner H, Hung J, Bermejo J, et al. Recommendations on the echocardiographic assessment of aortic valve stenosis: a focused update from the European Association of Cardiovascular Imaging and the American Society of Echocardiography. Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2017; 18: 254-275. doi:10.1093/ehjci/jew335 DOI  
 11. Pawade T, Newby D, Dweck M. Calcification in Aortic Stenosis. J Am Coll Cardiol 2015; 66: 561–77. doi:10.1016/j.jacc.2015.05.066 DOI  
 12. Coffey S, Cox B, Williams M, et al. The prevalence, incidence, progression, and risks of aortic valve sclerosis: a systematic review and meta-analysis.. J Am Coll Cardiol 2014; 63: 2852–61. doi:10.1016/j.jacc.2014.04.018 DOI  
 13. Cosmi JE, Tunick PA, Rosenzweig BP, Freedberg RS, Katz ES. The risk of development of aortic stenosis in patients with `benign' aortic valve thickening. Arch Int Med 2002; 162: 2345-7. PubMed  
 14. Thomassen HK, Cioffi G, Gerdts E, et al. Echocardiographic aortic valve calcification and outcomes in women and men with aortic stenosis . Heart 2017. doi:10.1136/heartjnl-2016-311040 DOI  
 15. Nguyen V, Estellat C, Codogno I, et al . Haemodynamic and anatomic progression of aortic stenosis. Heart 2015. doi:10.1136/heartjnl-2014-307154 DOI  
 16. Grimard BH, Safford RE, Burns EL. Aortic stenosis: diagnosis and treatment. Am Fam Physician 2016 Mar 1; 93(5): 371-8. pmid:26926974 PubMed  
 17. Daniel W, Baumgartner H, Gohlke-Bärwolf C, et al. Klappenvitien im Erwachsenenalter. Clin Res Cardiol 2006; 95: 620-641. doi:10.1007/s00392-006-0458-8 DOI  
 18. Kassis N, Hariri EH, Karrthik AK, et al. Supplemental calcium and vitamin D and long-term mortality in aortic stenosis. Heart 2022; 108: 964-72. pmid:35470234 PubMed  
 19. ESC CardioMed. Baumgartner H, Walther T. A. Aortic stenosis. Juli 2018. DOI:10.1093/med/9780198784906.003.0766. DOI  
 20. Frey N, Steeds RP, Rudolph TK, et al. Symptoms, disease severity and treatment of adults with a new diagnosis of severe aortic stenosis. Heart 2019; 105: 1709-16. pmid:31302639 PubMed  
 21. Das P, Pocock C, Chambers J. The patient with a systolic murmur: severe aortic stenosis may be missed during cardiovascular examination. Quart J Med 2000; 93: 685-8. PubMed  
 22. Seferovic P. B-Type Natriuretic Peptide in Aortic Stenosis. J Am Coll Cardiol 2014; 63: 2026-2027. doi:10.1016/j.jacc.2014.02.579 DOI  
 23. Baumgartner H, Falk V, Bax J, et al. 2017 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. Eur Heart J 2017; 38: 2739–2786. doi:10.1093/eurheartj/ehx391 DOI  
 24. Berglund V, Mattson G, Magnusson P.. Aortastenos – en vanlig sjukdom som kräver individualiserad handläggning. Läkartidningen 2018; 115: E3DR. lakartidningen.se  
 25. Shah P. Should Severe Aortic Stenosis Be Operated on Before Symptom Onset?. Circulation 2012; 126: 118-125. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.111.079368 DOI  
 26. Sharabiani M, Fiorentino F, D Angelini G, et al. Long-term survival after surgical aortic valve replacement among patients over 65 years of age. Heart 2016; 3: e000338. doi:10.1136/openhrt-2015- 000338
 27. Martin G, Sperrin M, Hulme W, et al. Relative Survival After Transcatheter Aortic Valve Implantation: How Do Patients Undergoing Transcatheter Aortic Valve Implantation Fare Relative to the General Population?. JAHA 2017; 6: e007229. doi:10.1161/JAHA.117.007229 DOI  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Tore Eliasson, docent och överläkare, specialist i kardiologi, Smärtcentrum, Angereds Närsjukhus