Gå direkt till huvudinnehållet

Aortainsufficiens

Senast reviderad:


Definition:
Ett tillstånd där aortaklaffarna inte stängs fullständigt i diastole, vilket medför att blodet som under systole har pumpats ut i aorta strömmar tillbaka i vänsterkammare.
Förekomst:
Lindrig AI är vanligt. Symtomgivande och behandlingskrävande AI är ovanligt.
Symtom:
Ofta få eller inga symtom under tiden till dess att eventuell svikt utvecklas. Vid försämring tecken på hjärtsvikt.
Kliniska fynd:
Tidigt, högfrekvent diastoliskt decrescendo blåsljud. Lågt diastoliskt blodtryck, stor skillnad mellan diastoliskt och systoliskt blodtryck, sinustakykardi. 
Diagnostik:
Diagnosen bekräftas med ekokardiografi.
Behandling:
De flesta med asymtomatisk AI kräver ingen behandling. Vid påverkan på vänsterkammarfunktion eller symtom rekommenderas i första hand klaffkirurgi. Läkemedel kan användas för att lindra symtom. 
 1. Maurer G. Aortic regurgitation. Heart 2006; 92: 994-1000. pmid:16775114 PubMed  
 2. Akinseye OA, Pathak A, Ibebuogu UN. Aortic Valve Regurgitation: A Comprehensive Review. Curr Probl Cardiol. 2018;43(8):315-334. PMID:29174586. PubMed  
 3. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Aortainsufficiens. 2021-06-01 (hämtad 2022-07-11). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 4. Baumgartner H, Falk V, Bax J, et al. 2017 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. Eur Heart J 2017; 38: 2739-2786. PMID:28886619. PubMed  
 5. Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie. Aortenklappeninsuffizienz im Kindes- und Jugendalter. AWMF-Leitlinie Nr. 023-034, Stand 2013. www.awmf.org  
 6. Bekeredjian R, Grayburn P. Aortic Regurgitation. Circulation 2005; 112: 125-134. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.104.488825 DOI  
 7. Braun J, Krüger K, Manger B, et al. Cardiovascular comorbidity in inflammatory rheumatological conditions. Dtsch Arztebl Int 2017; 114: 197-203. doi:10.3238/arztebl.2017.0197 DOI  
 8. European Medicines Agency. Systemic and inhaled fluoroquinolones: risk of heart valve regurgitation/incompetence. 2020-10-29 (hämtad 2022-07-05). www.ema.europa.eu  
 9. Wang S. Aortic regurgitation. Medscape, updated: Feb 24, 2017. hämtad 2018-01-23. emedicine.medscape.com  
 10. Vahanian A, Beyersdorf F, Praz F, Milojevic M, Baldus S, et al. ESC/EACTS Scientific Document Group. 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. Eur Heart J. 2022 Feb 12;43(7):561-632. PMID:34453165. PubMed  
 11. Otto CM, Nishimura RA, Bonow RO, et al. 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines published correction appears in Circulation. 2021 Feb 2;143(5):e228 published correction appears in Circulation. 2021 Mar 9;143(10):e784. Circulation. 2021;143(5):e35-e71. PMID:33332149. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas