Gå direkt till huvudinnehållet

Kronisk venös insufficiens

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Ödem, hudförändringar och eventuellt sår i en eller båda underbenen till följd av sviktande venöst återflöde och stas.
Förekomst:
Pigmentförändringar och venösa bensår till följd av kronisk venös insufficiens finns hos upp till 5 % av befolkningen.
Symtom:
Varierande symtombild, de allra flesta har få symtom i tidig fas. Benödem, värk eller trötthetskänsla i benen. Symtomen uppstår oftast vid promenader eller i stående ställning och lindras av vila och/eller upphöjning av det påverkade benet. 
Kliniska fynd:
Varicer, ödem och pigmentering av det påverkade benet. Eventuellt venöst bensår.
Diagnostik:
Typisk anamnes och klinisk bild. Inför operation bilddiagnostiska undersökningar.
Behandling:
Konservativ behandling, kompressionsstrumpor, eventuellt kirurgi.
 1. Santler B, Goerge T. Chronic venous insufficiency - a review of pathophysiology, diagnosis, and treatment. J Dtsch Dermatol Ges. 2017;15(5):538-556. PMID: 28485865 PubMed  
 2. Ekløf B, Rutherford RB, Bergan JJ, et al. Revision of the CEAP classification for chronic venous disorders: Consensus statement. J Vasc Surg 2004; 40: 1248-52. doi:10.1016/j.jvs.2004.09.027 DOI  
 3. Eberhardt RT, Raffetto JD. Chronic venous insufficiency. Circulation. 2014 Jul 22;130(4):333-46. PMID: 25047584 PubMed  
 4. Varicer. Nationellt kliniskt kunskapsstöd, hämtad 2020-07-20. nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 5. Araujo DN, Ribeiro CTD, Maciel ACC, Bruno SS, Fregonezi GAF, Dias FAL. Physical exercise for the treatment of non-ulcerated chronic venous insufficiency. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD010637. DOI: 10.1002/14651858.CD010637.pub2 DOI  
 6. Pittler MH, Ernst E. Horse chestnut seed extract for chronic venous insufficiency. Cochrane Database Syst Rev. 2012;11(11):CD003230. Published 2012 Nov 14. doi:10.1002/14651858.CD003230.pub4 DOI  
 7. Martinez-Zapata MJ, Vernooij RW, Uriona Tuma SM, et al. Phlebotonics for venous insufficiency. Cochrane Database Syst Rev 2016; 4: CD003229. doi:10.1002/14651858.CD003229.pub3 DOI  
 8. Wilkinson EA. Oral zinc for arterial and venous leg ulcers. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Sep 9;9:CD001273. PMID: 25202988. PubMed  
 9. Nelson EA, Bell-Syer SE. Compression for preventing recurrence of venous ulcers. Cochrane Database Syst Rev 2012; 8: CD002303. Cochrane (DOI)  
 10. Rosales A, Slagsvold CE, Jørgensen JJ, Sandbæk G. Kirurgi ved kronisk venøs insuffisiens. Oversiktsartikkel. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2378-80. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Anders Gottsäter, docent och överläkare, Kärlkliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim