Gå direkt till huvudinnehållet

Subclavian steal-syndrom

Senast reviderad:


Definition:
Nedsatt eller reverserad blodström i a. vertebralis på grund av stenos/ocklusion a. subclavia på samma sida, proximalt om avgången av a. vertebralis. Blodströmsmönstret kallas subclavian steal-fenomen. Om subclavian steal-fenomen finns tillsammans med symtom ställs diagnosen subclavian steal-syndrom.
Förekomst:
Förekomsten av subclavian steal-fenomen i Europa uppskattas till 1 %, varav förmodligen endast 5 % drabbas av cerebrala bortfallsymtom.
Symtom:
Nedsatt blodström till hjärnan, lillhjärnan, syncortex eller samma sidas arm kan leda till flera olika symtom.
Kliniska fynd:
Lägre systoliskt blodtryck på den drabbade sidan, oftast vänster sida.
Diagnostik:
Dopplerundersökning och eventuell DT- eller MR-angiografi.
Behandling:
Vid inga eller få symtom rekommenderas endast konservativ behandling med modifiering av riskfaktorer för ateroskleros. Vid uttalade symtom genomförs interventionell kateterbehandling eller i sällsynta fall öppen operation.
 1. Eidt JF. Subclavian steal syndrome. UpToDate, last updated Sep 20, 2021. www.uptodate.com  
 2. Gran Olsen K, Lund C. Subclavian steal-syndrom. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 3259-62. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 3. Osiro S, Zurada A, Gielecki J, et al. A review of subclavian steal syndrome with clinical correlation. Med Sci Monit 2012; 18: RA57-63. pmid:22534720 PubMed  
 4. Viduetsky A. Subclavian Steal Syndrome: Diagnostic Imaging Correlations and Review of Literature. JDMS 2011; 27: 264-268. doi:10.1177/8756479311424432 journals.sagepub.com  
 5. Rødevand E, Skomsvoll JF, Wallenius M et al. Takayasus arteritt. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 173-6. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 6. Thomassen L, Aarli JA. Subclavian steal phenomenon. Clinical and hemodynamic aspects. Acta Neurol Scand 1994; 90: 241-4. PubMed  
 7. Hillock RJ, Smyth DW. A case of coronary-subclavian steal syndrom. Heart Lung Circ 2004; 13: 421-2. PubMed  
 8. Labropoulos N, Nandivada P, Bekelis K: Prevalence and Impact of the Subclavian Steal Syndrome. Ann Surg 2010;252:166–70. Pmid: 20531004 PubMed  
 9. Potter B, Pinto D. Subclavian Steal Syndrome. Circulation 2014; 129: 2320-2323. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.113.006653. PMID: 24891625 PubMed  
 10. Buckenham TM, Wright IA. Ultrasound of the extracranial vertebral artery. Br J Radiol 2004; 77: 15-20. British Journal of Radiology  
 11. Grant EG, El-Saden SM, Madrazo BL et al. Innominate artery occlusive disease: sonographic findings. Am J Roentgenol 2006; 186: 394-400. PubMed  
 12. Kliewer MA, Hertzberg BS, Kim DH et al. Vertebral artery Doppler waveform changes indicating subclavian steal physiology. AJR Am J Roentgenol 2000; 174: 815-9. PubMed  
 13. Woo EY, Fairman RM, Velazquez OC. Endovascular therapy of symptomatic innominate-subclavian arterial occlusive lesions. Vasc Endovasc Surg 2006; 40: 27-33. PubMed  
 14. De Vries JP, Jager LC, van den Berg JC. Durability of percutaneous transluminal angioplasty for obstructive lesions of proximal subclavian artery: long term results. J Vasc Surg 2005; 41: 19-23. PubMed  
 15. Bates MC, Broce M, Lavigne PS et al. Subclavian artery stenting: factors influencing long-term outcome. Catheter Cardiovasc Interv 2004; 61: 5-11. PubMed  
 16. AbuRahma AF, Robinson PA, Jennings TG. Carotid-subclavian artery bypass grafting with PTFE-grafts for symptomatic subclavian artery stenosis or occlusion: 20-year experience. J Vasc Surg 2000; 32: 411-8. PubMed  
 17. Perkins JM, Magee TR, Hands LJ. The long-term outcome after axillo-axillary bypass grafting for proximal subclavian artery disease. Eur J Vasc Surg 2000; 19: 52-5. PubMed  
 18. Aboyans V, Ricco JB, Bartelink MEL, et al. Editor's Choice - 2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases, in collaboration with the European Society for Vascular Surgery (ESVS). Eur J Vasc Endovasc Surg. 2018;55(3):305-368. doi:10.1016/j.ejvs.2017.07.018. PMID: 28851596 PubMed  
 19. Bayat I. Subclavian steal syndrome. Medscape, updated Apr 09, 2019. Siden besøkt 30.12.19. emedicine.medscape.com  
 • Anders Gottsäter, professor och överläkare, Lunds Universitet, Medicinkliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
 • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisnin, redaktør NEL, Trondheim