Gå direkt till huvudinnehållet

Raynauds fenomen

Senast reviderad:


Definition:
Anfall av spasm i de artärer som förser fingrar och tår – i sällsyntare fall nästipp, tungspets eller bröstvårta – med blod. Ofta utlösta av kyla eller stress. Raynauds fenomen utan känd etiologi benämns primärt Raynaudfenomen. 
Förekomst:
Befolkningsprevalens är 3–5 %, vanligare bland kvinnor. Primärt Raynaudfenomen debuterar ofta i 15–30 års ålder, sekundärt Raynaudfenomen ofta efter 40 års ålder.
Symtom:
Smärtsamma bifasiska anfall med välavgränsad vithet (ischemi) på fingrar/tår följt av cyanos och hyperemi. Parestesier kan uppstå efter långvariga anfall. 
Kliniska fynd:
Se ovan. Normala fynd mellan anfallen vid primärt Raynaudfenomen. Blödningar i nagelbanden, ischemiska sår och atrofiska hudförändringar talar för sekundärt Raynaudfenomen. 
Diagnostik:
Diagnosen ställs på typisk anamnes. Förhöjd SR eller påvisad ANA talar för bakomliggande reumatisk sjukdom. Skillnad på >20 mmHg i armblodtryck indikerar proximal artärstenos. Pulspalpation, saturationsmätning i fingrar och Allens test görs för att utesluta distal artärocklusion.
Behandling:
Undvika utlösande faktorer. Använda vantar och handskar flitigt, eventuellt tillsammans med värmehjälpmedel. Läkemedel kan prövas för patienter med svårare besvär.
 1. Wigley FM, Flavahan NA. Raynaud's Phenomenon. N Engl J Med. 2016; Aug 11;375(6): 556-65. PMID:27509103. PubMed  
 2. Pauling JD, Hughes M, Pope JE. Raynaud's phenomenon-an update on diagnosis, classification and management. Clin Rheumatol 2019; 38: 3317-3330. pmid:31420815 PubMed  
 3. Devgire V, Hughes M. Raynaud's phenomenon. Br J Hosp Med (London) 2019; 80: 658-664. pmid:31707892 PubMed  
 4. Barrett ME, Heller MM, Stone HF, Murase JE. Raynaud phenomenon of the nipple in breastfeeding mothers: an underdiagnosed cause of nipple pain. JAMA Dermatol 2013; 149: 300-6. pmid:23682366 PubMed  
 5. Spencer-Green G. Outcomes in primary Raynaud phenomenon: a meta-analysis of the frequency, rates, and predictors of transition to secondary diseases. Arch Intern Med. 1998 Mar 23;158(6):595-600. doi: 10.1001/archinte.158.6.595. PMID: 9521223 PubMed  
 6. Maciejewska M, Sikora M, Maciejewski C, Alda-Malicka R, Czuwara J, Rudnicka L. Raynaud's Phenomenon with Focus on Systemic Sclerosis. J Clin Med. 2022 Apr 28;11(9):2490. doi: 10.3390/jcm11092490. PMID: 35566614 PubMed  
 7. Ingegnoli F, Boracchi P, Gualtierotti R et al. A comparison between nailfold capillaroscopy patterns in adult hood in juvenile and adult-onset systemic sclerosis: A EUSTAR exploratory study. Microvasc Res 2015; Nov;102: 19-24. pmid:26254260. PubMed  
 8. Koenig M, Joyal F, Fritzler MJ et al. Autoantibodies and microvascular damage are independent predictive factors for the progression of Raynaud's phenomenon to systemic sclerosis: a twenty-year prospective study of 586 patients, with validation of proposed criteria for early systemic sclerosis. Arthritis Rheum 2008; Dec;58(12): 3902-12. pmid:19035499. PubMed  
 9. Su KY, Sharma M, Kim HJ, Kaganov E, Hughes I, Abdeen MH, Ng JHK. Vasodilators for primary Raynaud's phenomenon. Cochrane Database Syst Rev. 2021 May 17;5(5):CD006687. doi: 10.1002/14651858.CD006687.pub4. PMID: 33998674 PubMed  
 • Anders Gottsäter, professor och överläkare, Lunds Universitet, Medicinkliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet