Gå direkt till huvudinnehållet

Raynauds fenomen

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition: 
Anfall av spasm i de artärer som förser fingrar och tår – i sällsyntare fall nästipp eller tungspets – med blod. Ofta utösta av kyla eller stress. Raynauds fenomen utan känd etiologi benämns primärt Raynaudfenomen. 
Förekomst: 
Befolkningsprevalens är 3–5 %, vanligare bland kvinnor. Primärt Raynaudfenomen debuterar ofta i 15–30 års ålder, sekundärt Raynaudfenomen ofta efter 40 års ålder.
Symtom: 
Bifasiska anfall med välavgränsad vithet (ischemi) på fingrar/tår följt av cyanos och hyperemi. Anfallen är smärtsamma. Parestesier kan uppstå efter långvariga anfall. 
Kliniska fynd:
Se ovan. Normala fynd mellan anfallen vid primärt Raynaudfenomen. Blödningar i nagelbanden, ischemiska sår och atrofiska hudförändringar talar för sekundärt Raynaudfenomen. 
Diagnostik: 
Diagnosen ställs på typisk anamnes. Förhöjd SR eller påvisad ANA talar för bakomliggande reumatisk sjukdom. Skillnad på >20 mmHg i armblodtryck indikerar proximal artärstenos. Allens test görs för att utesluta distal artärocklusion.
Behandling: 
Undvika utlösande faktorer. Använda vantar och handskar flitigt, eventuellt tillsammans med värmehjälpmedel. Läkemedel kan prövas för patienter med allvarliga besvär.
  1. Wigley FM, Flavahan NA. Raynaud's Phenomenon. N Engl J Med. 2016; Aug 11;375(6): 556-65. PMID:27509103. PubMed  
  2. Spencer-Green G. Outcomes in primary Raynaudphenomenon: a meta-analysis of the frequency, rates, and predictors of transition to secondary diseases. Arch Intern Med 1998;158:595-600.
  3. Ingegnoli F, Boracchi P, Gualtierotti R et al. A comparison between nailfold capillaroscopy patterns in adult hood in juvenile and adult-onset systemic sclerosis: A EUSTAR exploratory study. Microvasc Res 2015; Nov;102: 19-24. pmid:26254260. PubMed  
  4. Koenig M, Joyal F, Fritzler MJ et al. Autoantibodies and microvascular damage are independent predictive factors for the progression of Raynaud's phenomenon to systemic sclerosis: a twenty-year prospective study of 586 patients, with validation of proposed criteria for early systemic sclerosis. Arthritis Rheum 2008; Dec;58(12): 3902-12. pmid:19035499. PubMed  
  5. Su KY, Sharma M, Kim HJ, Kaganov E, Hughes I, Abdeen MH, Ng JHK. Vasodilators for primary Raynaud's phenomenon. Cochrane Database Syst Rev. 2021 May 17;5(5):CD006687. doi: 10.1002/14651858.CD006687.pub4. PMID: 33998674 PubMed  
  6. Ennis H, Hughes M, Anderson ME, Wilkinson J, Herrick AL. Calcium channel blockers for primary Raynaud's phenomenon. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Feb 25;2(2):CD002069. doi: 10.1002/14651858.CD002069.pub5. PMID: 26914257 PubMed  
  7. Neumeister MW, Chambers CB, Herron MS, et al. Botox therapy for ischemic digits. Plast Reconstr Surg 2009; 124: 191-201.
  8. Neumeister MW. The roleof botulinum toxin in vasospastic disorders of the hand. Hand Clin. 2015 Feb;31(1):23-37. doi: 10.1016/j.hcl.2014.09.003.
  • Anders Gottsäter, docent och överläkare, Kärlkliniken, Skånes universitetssjukhus
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet