Gå direkt till huvudinnehållet

Njurartärstenos

Senast reviderad:


Definition:
Morfologisk stenos har traditionellt ansetts föreligga vid diameterreduktion >50 %. Mer relevant är dock att tala om signifikant stenos om blodtryck eller njurfunktion påverkas, vilket förekommer vid betydlig högre grad av stenos (diameterreduktion >70 %). Njurartärstenos kan uppstå som en del av aterosklerotisk sjukdom eller på grund av fibromuskulär dysplasi i kärlväggen.
Förekomst:
Renovaskulär hypertoni förekommer hos 1–5 % av vuxna patienter med hypertoni och är vanligast bland patienter med allvarlig (BT >180/110 mmHg) eller malign hypertoni och aterosklerotisk sjukdom.
Symtom:
Bör misstänkas vid ovanlig manifestation av hypertoni (onormal ålder, betydlig försämring, mycket högt eller behandlingsresistent blodtryck) eller vid akut stegring av S-kreatinin på ≥30 % efter insättning av ACE-hämmare eller angiotensin-receptorblockerare.
Kliniska fynd:
Förhöjt blodtryck. Stenosbiljud över njurlogerna eller i mellersta, laterala delen av abdomen är ospecifikt och har låg klinisk relevans
Diagnostik:
Blodprover. Screeningundersökning med ultraljudsdoppler, MR- eller CT-angiografi. Kateterbaserad renal angiografi bekräftar diagnosen.
Behandling:
Blodtryckssänkande läkemedel, i första hand ACE-hämmare eller angiotensin-receptorblockerare. Kolersterolsänkning med statiner och trombocythämning med lågdos acetylsalicylsyra vid aterosklerotisk njurartärstenos. Renal revaskularisering med perkutan transluminal renal angioplastik (PTRA) med eller utan stentning har god effekt vid fibromuskulär dysplasi. Vid aterosklerotisk njurartärstenos är nyttan av PTRA tveksam hos patienter med stabil njurfunktion och välreglerat blodtryck.
 1. Chrysochou C, Kalra PA. Epidemiology and natural history of atherosclerotic renovascular disease. Prog Cardiovasc Dis. 2009 Nov-Dec;52(3):184-95. PMID: 19917329 PubMed  
 2. Ragnarsson O, Muth A, Johannsson G, Wängberg G. Primär aldosteronism är en under­diagnostiserad orsak till hypertoni. Läkartidningen. 2015;112:DRFR. www.lakartidningen.se  
 3. Ritchie J, Alderson HV, Kalra PA.Where now in the management of renal artery stenosis? Implications of the ASTRAL and CORAL trials. Curr Opin Nephrol Hypertens. 2014 Nov;23(6):525-32. PMID: 25160077 PubMed  
 4. Hackam DG, Duong-Hua ML, Mamdani M, Li P, Tobe SW, Spence JD, Garg AX. Angiotensin inhibition in renovascular disease: a population-based cohort study. Am Heart J 2008;156:549–555. PMID: 18760140 PubMed  
 5. Losito A, Errico R, Santirosi P, Lupattelli T, Scalera GB, Lupattelli L. Long-term follow-up of atherosclerotic renovascular disease. Beneficial effect of ACE inhibition. Nephrol Dial Transplant 2005;20:1604–1609. PMID: 15870215 PubMed  
 6. Hackam DG, Wu F, Li P et al. Statins and renovascular disease in the elderly: a population-based cohort study. Eur Heart J. 2011 Mar;32(5):598-610. PMID: 21156722 PubMed  
 7. Vashist A, Heller EN, Brown EJ Jr, Alhaddad IA. Renal artery stenosis: a cardiovascular perspective. Am Heart J. 2002 Apr;143(4):559-64. PMID: 11923791 PubMed  
 8. Gottsäter A, Lindblad B. Optimal management of renal artery fibromuscular dysplasia. Ther Clin Risk Manag. 2014 Jul 28;10:583-95. PMID: 25114536 PubMed  
 9. Riaz IB, Husnain M, Riaz H, et al. Meta-analysis of Revascularization Versus Medical Therapy for Atherosclerotic Renal Artery Stenosis. Am J Cardiol 2014 Jul 18.
 10. Wheatley, K., et al., Revascularization versus medical therapy for renal-artery stenosis. N Engl J Med, 2009. 361(20): p. 1953-62. PMID:19907042 PubMed  
 • Anders Gottsäter, professor och överläkare, Lunds Universitet, Medicinkliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet