Aortadissektion

Basfakta

Definition

  • En bristning i intima och media i aorta som tillåter blodet att strömma in i aortaväggen och därmed dissekerar media fri från adventitia (till skillnad från vid ett aneurysm som rupturerar).
  • En dissektion klassificeras som akut om den är mindre än två veckor gammal och kronisk om den är äldre.
  • Tillståndet kan utveckla sig snabbt och kan kompliceras av lokal ischemi, hjärttamponad och ruptur.
  • Bör misstänkas vid akuta smärtor i bröst och/eller rygg tillsammans med kraftig blodtrycksstegring.1
  • CT, MR och transesofageal ekokardiografi har hög sensitivitet och specificitet för fastställande av diagnos.1

Diagnos

Behandling

Observation

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.