Gå direkt till huvudinnehållet

Akut arteriell insufficiens i extremiteterna

Senast reviderad:


Definition:
Plötslig minskning av arteriell cirkulation i en extremitet som medför risk för ischemiska skador.
Förekomst:
Ovanligt.
Symtom:
Plötslig debut av smärta i en extremitet.
Kliniska fynd:
Blek extremitet med nedsatta pulser. Ibland nedsatt känsel eller motorik.
Diagnostik:
Diagnosen baseras  på anamnes, kliniska fynd och ibland kompletterande undersökningar.
Behandling:
Smärtstillande behandling, antikoagulantia. Revaskularisering och i vissa fall amputation.
  1. Norgren L, Hiatt WR, Dormandy JA, et al. Inter-society consensus for the management of peripheral arterial disease (TASC II). J Vasc Surg 2007. pmid:17223489 PubMed  
  2. Gerhard-Herman MD, Gornik HL, Barrett C, et al. 2016 AHA/ACC Guideline on the Management of Patients With Lower Extremity Peripheral Artery Disease: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Circulation 2017; 135: 726-79. pmid:27851992 PubMed  
  3. Santistevan JR. Acute Limb Ischemia: An Emergency Medicine Approach. Emerg Med Clin North Am. 2017;35(4):889-909. PMID:28987435. PubMed  
  4. Hussein AA, Uno K, Wolski K, et al. Peripheral arterial disease and progression of coronary atherosclerosis. J Am Coll Cardiol. 2011 Mar 8. 57(10):1220-5.
  5. Fukuda I, Chiyoya M, Taniguchi S, Fukuda W, Acute limb ischemia: contemporary approach. Gen Thorac Cardiovasc Surg 2015;63: 540–548
  6. Wang JC, Kim AH, Kashyap VS, Open surgical or endovascular revascularization for acute limb ischemia.. J Vasc Surg 2016;63: 270-8 PubMed  
  7. Alonso-Coello P, Bellmunt S, McGorrian C, et al. Antithrombotic therapy in peripheral artery disease: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest 2012; 141: e669S. pmid:22315275 PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas