Gå direkt till huvudinnehållet

Infektiös endokardit

Senast reviderad:


Definition:
Septiskt tillstånd med infektion i endokardiet, ofta är klaffar, eller protesmaterial i hjärtat involverade.
Förekomst:
Drygt 650 fall per år i Sverige (4–8 per 100 000 invånare).
Symtom:
Varierande ofta ospecifik symtombild med feber. Akut eller subakut insjuknande. Symtom på embolisering till exempel stroke förekommer liksom symtom på hjärtsvikt.
Kliniska fynd:
Feber, kardiellt blåsljud (nytillkommet eller känt klaffvitium). Embolisering till andra organ, till exempel stroke med neurologiska bortfall förekommer liksom symtom på hjärtsvikt. 
Diagnostik:
Diagnosen ställs med anamnes kliniska fynd och kompletterande diagnostik. Blododling är oftast positiv och infektionsparametrar förhöjda. Ekokardiografi kan visa vegetationer på hjärtklaff. 
Behandling:
Antibiotika och eventuellt klaffkirurgi.
 1. Svenska infektionsläkarföreningen. Vårdprogram infektiös endokardit. 2021 infektion.net  
 2. Årsrapport endokarditregistret 2020, Nationella kvalitetsregistret för infektionssjukdomar, Infektionsläkarföreningen. rcsyd.se  
 3. Holland TL, Baddour LM, Bayer AS, Hoen B, Miro JM, Fowler VG Jr. Infective endocarditis. Nat Rev Dis Primers. 2016;2:16059. Published 2016 Sep 1. doi:10.1038/nrdp.2016.59,PMID: 27582414 PubMed  
 4. Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården – ny rekommendation. Information från Läkemedelsverket 2012;23(5):22–35. Uppdaterad 2016. www.lakemedelsverket.se  
 5. Tong SY, Davis JS, Eichenberger E, Holland TL, Fowler VG Jr. Staphylococcus aureus infections: epidemiology, pathophysiology, clinical manifestations, and management. Clin Microbiol Rev. 2015;28(3):603-661. doi:10.1128/CMR.00134-14. PMID: 26016486 PubMed  
 6. Murdoch DR, Corey GR, Hoen B, et al. Clinical presentation, etiology, and outcome of infective endocarditis in the 21st century. Arch Intern Med 2009; 169: 463-73. PubMed  
 7. Holland TL, Bayer AS, Fowler VG. Endocarditis ad intravascular infections, 80, 1068-1108.(2020) In: Bennett J, Dolin R, Blaser MJ (editors). Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and practice of infectious diseases. Ninth edition. Philadelphia, PA: Elsevier Health Sciences .
 8. Razmi R, Magnusson P. ABC om infektiös endokardit. Läkartidningen 2019; 116: FEPZ. www.lakartidningen.se  
 9. Habib G, Lancellotti P, Antunes MJ, et al. 2015 ESC Guidelines for the management of infective endocarditis: The Task Force for the Management of Infective Endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC). Endorsed by: European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), the European Association of Nuclear Medicine (EANM). Eur Heart J. 2015;36(44):3075-3128. doi:10.1093/eurheartj/ehv319. PMID: 26320109 PubMed  
 10. Ruddy SM, Bergstrom R, Tivakaran VS. Roth Spots. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; July 26, 2021.PMID: 29494053 www.ncbi.nlm.nih.gov  
 11. Endokardit bakteriell. Janusinfo Region Stockholm. Uppdaterad 2019. janusinfo.se  
 12. Iversen K, Ihlemann N, Gill SU et al. Partial Oral versus Intravenous Antibiotic Treatment of Endocarditis. N Engl J Med. 2018 Aug 28. PMID: 30152252 PubMed  
 • Veronica Pahlberg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas