Gå direkt till huvudinnehållet

Hjärttamponad

Senast reviderad:


Definition:
Livshotande tillstånd där hjärtat komprimeras på grund av ansamling av vätska, pus, blod, koagler eller gas i hjärtsäcken.
Förekomst:
Ovanligt tillstånd.
Anamnes:
Dyspné är vanligast. Andra symtom är bröstsmärtor, feber, buksmärtor och ortopné. Patienten kan redan vara i cirkulatorisk chock vid presentation.
Kliniska fynd:
De flesta fynd är ospecifika. Pulsus paradoxus är ett viktigt fynd som talar för hjärttamponad. Andra symtom kan vara hypotension, takykardi, halsvenstas och försvagade hjärtljud. 
Diagnostik:
Diagnosen bekräftas med hjälp av ekokardiografi. 
Behandling:
Snabb behandling med perikardiocentes kan rädda liv.
  1. Adler Y, Charron P, Imazio M, et al. 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases. Eur Heart J 2015; 36: 2921–2964. doi:10.1093/eurheartj/ehv318 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov  
  2. Alerhand S, Adrian RJ, Long B, Avila J. Pericardial tamponade: A comprehensive emergency medicine and echocardiography review. Am J Emerg Med. 2022;58:159-174. PMID:35696801 PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas