Gå direkt till huvudinnehållet

Myokardit

Senast reviderad:


Definition:
Inflammation i hjärtmuskulaturen där myokard skadas av infektion, toxinpåverkan, immunologiskt relaterad skada av muskulaturen eller genom okänd orsak.
Förekomst:
Okänd incidens eftersom sjukdomen ofta är subklinisk. Sannolikt underdiagnostiserad.
Symtom:
Från atypiska infektionssymtom till typiska symtom som andfåddhet, bröstsmärta, hjärtklappning och infektionssymtom. Kan ge bröstsmärtor och därför imitera angina eller hjärtinfarkt
Fynd:
Tecken på hjärtsvikt.
Diagnostik:
Delas in i möjlig, subklinisk och definitiv (akut) myokardit med hjälp av troponinnivåer, EKG, ekokardiografi, MR hjärta och biopsi.
Behandling:
Beror på graden av besvär. Symtomatisk behandling i akutskedet. 
 1. Sagar S, Liu PP, Cooper Jr LT. Myocarditis. Seminar. Lancet 2012; 379: 738-47. PubMed  
 2. Caforio AL, Pankuweit S, Arbustini E, et al. Current state of knowledge on aetiology, diagnosis, management, and therapy of myocarditis: a position statement of the European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases. Eur Heart J 2013; 34: 26-36-48. pmid:23824828 PubMed  
 3. Calabrese F, Thiene G. Myocarditis and inflammatory cardiomyopathy: microbiological and molecular biological aspects. Cardiovasc Res 2003; 60: 11-25. PubMed  
 4. Cooper LT Jr, Keren A, Sliwa K, et al. The global burden of myocarditis: part 1: a systematic literature review for the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors 2010 study. Glob Heart. 2014;9(1):121-9. PMID:25432122. PubMed  
 5. Nordrehaug JE. Akutt myokarditt og død - er vi alltid i etterkant?. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2114. PubMed  
 6. Mattson G, Levin CG, Magnusson P. ABC om perikardit och myokardit. Läkartidningen 2018; 115: ET7I. www.lakartidningen.se  
 7. Mc Cully RB, Cooper LT, Schreiter S. Coronary artery spasm in lymphocytic myocarditis: a rare cause of acute myocardial infarction. Heart 2005; 91: 202. PubMed  
 8. Angelini A, Calzolari V, Calabrese F et al. Myocarditis mimicking acute myocardial infarction: role of endomyocardial biopsy in the differential diagnosis. Heart 2000; 84: 245-50. PubMed  
 9. Basso C, Calabrese F, Corrado D et al. Postmortem diagnosis in sudden cardiac death victims: macroscopic, microscopic and molecular findings. Cardiovasc Res 2001; 50: 290-300. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Bert Andersson, docent och överläkare, Kardiologkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg