Gå direkt till huvudinnehållet

Kardiovaskulär bedömning av idrottare

Senast reviderad:


Definition:
Kardiovaskulär bedömning av idrottare görs för att förhindra kardiovaskulära händelser utlösta av fysisk aktivitet, främst plötslig hjärtdöd (sudden cardiac death, SCD) hos yngre individer.
Förekomst:
SCD 1:50 000 invånare bland yngre (under 35 år). Risken ökar med stigande ålder och är högre hos män.
Symtom:
Ansträngningsrelaterade symtom som bröstsmärta, hjärtklappningsepisoder, yrsel, svimning, och onormalt ökad dyspné, bör föranleda kardiell utredning.
Kliniska fynd:
Många av de yngre har en ärftlig eller medfödd kardiovaskulär anomali eller sjukdom men den kan vara oupptäckt. Bland de över 35 år är kranskärlssjukdom den vanligaste orsaken till SCD.
Diagnostik:
I första hand anamnes (inkluderande ärftlighet), klinisk undersökning och vilo-EKG. Vidare utredning vid misstänkta fynd.
Förebyggande åtgärder:
Hjärtkontroll rekommenderas för elitidrottare från 16 års ålder, för de med SCD i släkten samt vid misstänkta symtom. Anpassade råd om fysisk aktivitet kan ges till dem med känd risk. 
 1. Riskbedömning vid fysisk aktivitet. Idrottsrelaterad hjärtdöd FYSS 2021 del 1, allmän del. Stockholm, Sverige: Läkartidningens förlag. www.fyss.se  
 2. Riksidrottsförbundet. Policy kring plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning. 2014 www.rf.se  
 3. Maron BJ, Levine BD, Washington RL, Baggish AL, Kovacs RJ, Maron MS. Eligibility and Disqualification Recommendations for Competitive Athletes With Cardiovascular Abnormalities: Task Force 2: Preparticipation Screening for Cardiovascular Disease in Competitive Athletes: A Scientific Statement From the American Heart Association and American College of Cardiology. J Am Coll Cardiol. 2015;66(21):2356-2361. doi:10.1016/j.jacc.2015.09.034PMID: 26542659 PubMed  
 4. Mirabelli MH, Devine MJ, Singh J, Mendoza M. The Preparticipation Sports Evaluation. Am Fam Physician. 2015;92(5):371-376.PMID: 26371570 PubMed  
 5. Corrado D, Pelliccia A, Bjørnstad HH, et al. Cardiovascular pre-participation screening of young competitive athletes for prevention of sudden death: proposal for a common European protocol. Consensus Statement of the Study Group of Sport Cardiology of the Working Group of Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology and the Working Group of Myocardial and Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2005;26(5):516-524. doi:10.1093/eurheartj/ehi108PMID: 15689345 PubMed  
 6. Harmon KG, Drezner JA, Wilson MG, Sharma S. Incidence of sudden cardiac death in athletes: a state-of-the-art review. Heart 2014; 100: 1227-34. doi:10.1136/heartjnl-2014-093872.rep DOI  
 7. Pelliccia A, Sharma S, Gati S, et al. 2020 ESC Guidelines on sports cardiology and exercise in patients with cardiovascular disease published correction appears in Eur Heart J. 2021 Feb 1;42(5):548-549. Eur Heart J. 2021;42(1):17-96. doi:10.1093/eurheartj/ehaa605PMID: 32860412 PubMed  
 8. Wisten A, Börjesson M, Krantz P, Stattin EL. Exercise related sudden cardiac death (SCD) in the young - Pre-mortal characterization of a Swedish nationwide cohort, showing a decline in SCD among athletes. Resuscitation. 2019 Nov;144:99-105. doi: 10.1016/j.resuscitation.2019.09.022. Epub 2019 Sep 24. PMID: 31560990.PMID: 31560990 PubMed  
 9. Maron BJ, Doerer JJ, Haas TS, Tierney DM, Mueller FO. Sudden deaths in young competitive athletes: analysis of 1866 deaths in the United States, 1980-2006. Circulation. 2009;119(8):1085-1092. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.108.804617PMID: 19221222 PubMed  
 10. Shimamoto K, Ohno S, Kato K, et al. Impact of cascade screening for catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia type 1. Heart. 2022;108(11):840-847. Published 2022 May 12. doi:10.1136/heartjnl-2021-320220PMID: 35135837 PubMed  
 11. Tainter CR, Hughes PG. Commotio Cordis. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; May 9, 2022.PMID: 30252270 PubMed  
 12. Sternheim D, Power DA, Samtani R, Kini A, Fuster V, Sharma S. Myocardial Bridging: Diagnosis, Functional Assessment, and Management: JACC State-of-the-Art Review. J Am Coll Cardiol. 2021;78(22):2196-2212. doi:10.1016/j.jacc.2021.09.859PMID: 34823663 PubMed  
 13. Maron BJ, Douglas PS, Graham TP, Nishimura RA, Thompson PD. Task Force 1: preparticipation screening and diagnosis of cardiovascular disease in athletes. J Am Coll Cardiol 2005; 45: 1322-6. PubMed  
 14. Diagnostik och behandling av individ med långt QT syndrom. Centrum för kardiovaskulär genetik. Norrlands universitetssjukhus. 2019-01-03. www.regionvasterbotten.se  
 15. Jervell A, Lange-Nielsen F. Congenital deaf-mutism, functional heart disease with prolongation of the QT interval, and sudden death. Am Heart J 1957; 54: 59-68. PubMed  
 16. Maron BJ, Friedman RA, Kligfield P, et al. Assessment of the 12-lead electrocardiogram as a screening test for detection of cardiovascular disease in healthy general populations of young people (12-25 years of age): a scientific statement from the American Heart Association and the American College of Cardiology. J Am Coll Cardiol. 2014;64(14):1479-1514. doi:10.1016/j.jacc.2014.05.006PMID: 25234655 PubMed  
 17. Pelliccia A. The preparticipation cardiovascular screening of competitive athletes: is it time to change the customary clinical practice?. Eur Heart J 2007; 28: 2703-5. European Heart Journal  
 18. Sharma S, Drezner JA, Baggish A, et al. International Recommendations for Electrocardiographic Interpretation in Athletes. J Am Coll Cardiol. 2017;69(8):1057-1075. doi:10.1016/j.jacc.2017.01.015PMID: 28231933 PubMed  
 19. IOC consensus statement on sudden cardiovascular death in sport. Lausanne recommendations. 2004 (hämtad 2022-05-30) olympics.com  
 20. Maron BJ. Sudden death in young athletes. N Engl J Med 2003; 349: 1064-75. New England Journal of Medicine  
 21. Beckerman J, Wang P, Hlatky M. Cardiovascular screening of athletes. Clin J Sport Med. 2004 May;14(3):127-33. doi: 10.1097/00042752-200405000-00004. PMID: 15166900.
 22. Joy EA, Paisley TS, Price R Jr, Rassner L, Thiese SM. Optimizing the collegiate preparticipation physical evaluation. Clin J Sport Med 2004; 14: 183-7. PubMed  
 23. Pelliccia A, Di Paolo FM, Corrado D, Buccolieri C. Evidence for the efficacy of the Italian national pre-participation screening programme for identification of hypertrophic cardiomyopathy in competitive athletes. Eur Heart J 2007; 28: 2006-10. European Heart Journal  
 24. Uberoi A, Stein R, Perez MV, et al. Interpretation of the electrocardiogram of young athletes. Circulation. 2011;124(6):746-757. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.110.013078PMID: 21824936 PubMed  
 25. Ventrikulära extrasystolier (VES) Kunskapsstöd för vårdgivare Region Stockholm (hämtas 2022-06-02) kunskapsstodforvardgivare.se  
 26. Pelliccia A, Corrado D, Bjornstad HH, et al. Recommendations for competitive sports participation in athletes with cardiovascular disease: a consensus document from the Study Group of Sports Cardiology of the Working Group of Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology and the Working Group of Myocardial and Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2005; 26: 1422-45. European Heart Journal  
 27. Richard P, Denjoy I, Fressart V, Wilson MG, Carré F, Charron P. Advising a cardiac disease gene positive yet phenotype negative or borderline abnormal athlete: is sporting disqualification really necessary?. Br J Sports Med. 2012;46 Suppl 1:i59-i68. doi:10.1136/bjsports-2012-091318PMID: 23097481 PubMed  
 28. Svenska HLR-registret 2021 (hämtad 2022-06-09) www.hlr.nu  
 29. Torell MF, Strömsöe A, Zagerholm E, et al. Higher survival rates in exercise-related out-of-hospital cardiac arrests, compared to non-exercise-related - a study from the Swedish Register of Cardiopulmonary Resuscitation. Eur J Prev Cardiol. 2017;24(15):1673-1679. doi:10.1177/2047487317729251PMID: 28870144 PubMed  
 • Veronica Pahlberg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, redaktör NEL